Certyfikacja Ośrodka Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego w LAW

Certyfikacja Ośrodka Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego w LAW (fot. LAW)

7 października zakończyła się akredytacja Programu JTAC (Joint Terminal Attack Controller – Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa) – w Siłach Zbrojnych RP, której istotnym elementem była certyfikacja Ośrodka Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

JTAC to żołnierze wykwalifikowani specjalnie do koordynacji wsparcia lotniczego z wysuniętej pozycji, sprawnie poruszający się w gąszczu procedur, uwarunkowań i właściwości szerokiej gamy statków powietrznych i ich uzbrojenia oraz wyposażenia, z którymi współpracują.

OSzP TZKOP utworzony został w 2007 roku, a jego zadaniem jest zapewnienie zgodnego z obowiązującymi standardami w NATO szkolenia JTAC oraz personelu latającego, wykonującego misje Bezpośredniego Wsparcia Lotniczego (ang. Close Air Support - CAS). Od 2013 roku, zgodnie z umową z MON Łotwy, placówka funkcjonuje jako Ośrodek Szkolenia Personelu TZKOP z międzynarodową obsadą, posiadając w swojej strukturze dwa stanowiska dla instruktorów łotewskich.


(fot. st.chor.szt. Radosław Lech/OSzP TZKOP)

Ośrodek po raz pierwszy uzyskał międzynarodową akredytację NATO/USA w 2014r. stając się tym samym, pierwszą w Europie Środkowo – Wschodniej, placówką nadającą uprawnienia JTAC uznawane przez inne kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ośrodek w pełni zabezpiecza potrzeby szkoleniowe Wojska Polskiego i przygotowuje kandydatów z innych państw NATO, aktywnie współpracując zwłaszcza z krajami bałtyckimi.


(fot. st.chor.szt. Radosław Lech/OSzP TZKOP)

W LAW międzynarodowa komisja NATO/USA sprawdzała proces i dokumentację szkolenia wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa JTAC poprzez obserwację wykładów, ćwiczeń symulatorowych oraz praktycznych naprowadzeń statków powietrznych na cele naziemne.


(fot. st.chor.szt. Radosław Lech/OSzP TZKOP)

Szef ośrodka ppłk Jarosław Neffe oceniając wizytę komisji powiedział:

„Podczas omówienia wyników certyfikacji na spotkaniu z Inspektorem Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jackiem Pszczołą  Narodowym Koordynatorem Programu JTAC najwyżej oceniona została praca instruktorów i ewaluatorów JTAC. Podkreślono niezmienne utrzymywanie wysokich standardów szkolenia, a nasza współpraca z Siłami Zbrojnymi Łotwy została wskazana jako wzór dla innych krajów NATO. Dążymy do poszerzenia kadry instruktorskiej o przedstawicieli USA, Litwy i Estonii – obecnie współpraca odbywa się doraźnie w zależności od kalendarza szkoleń, a OSzP TZKOP od niedawna zapewnia 100% potrzeb szkolenia JTAC dla krajów bałtyckich. Stanowi to doskonały argument dla przekształcenia OSzP TZKOP w Regionalny Ośrodek Szkolenia JTAC w Europie Środkowo-Wschodniej” – podkreślił szef ośrodka.

mjr Marek Kwiatek

Źródło: Lotnicza Akademia Wojskowa
comments powered by Disqus