Latajmy Bezpiecznie: Nieprawidłowe oznakowanie drogi kołowania...

Latajmy Bezpiecznie

Zespół Latajmy Bezpiecznie opublikował komentarze do zgłoszeń. Poniżej dwa zgłoszenia dotyczace kwestii oznakowania na lotniskach.

***
28/2011 Nieprawidłowe oznakowanie drogi kołowania na lotnisku Wrocław-Strachowice (EPWR)

Opis zgłoszenia
W nawiązaniu do startu samolotu z drogi do kołowania we Wrocławiu kilka dni temu, chce zwrócić uwagę, że nie jest to odosobniony przypadek. Taka sytuacja miała już miejsce w przeszłości na tym lotnisku przynajmniej dwa razy (!) i nikt nic nie zrobił w tej sprawie. Oglądając nawet filmy w internecie z Wrocławia widać jak fatalnie jest oznakowana droga do kołowania B. Widać na niej zamalowane oznakowanie dawnej drogi startowej 30R oraz znaczniki szerokości pasa. Po zamalowaniu farbą – co gorsza – jeszcze lepiej je widać! Linia centralna tej drogi kołowania to podwójna żółta ciągła, podczas gdy wymagania ICAO w zakresie oznakowania poziomego na drogach kołowania to ciągła żółta pojedyncza. Dlaczego ULC nic nie zrobił w tej sprawie żeby cofnąć certyfikat zarządzającemu jeśli nie spełnia wymogów stawianych cywilizowanym lotniskom komunikacyjnym?

Od Zespołu
Polecamy uwadze film umieszczony w serwisie youtube.com
Prosimy zwrócić uwagę na wygląd drogi kołowania B będącej tematem tego Zgłoszenia. Proponujemy przewinąć film o 1 minutę i 15 sekund od początku - widać wówczas wjazd na tę drogę.

Od Zespołu
W sprawie Zgłoszenia 28/2011 Zespół Latajmy Bezpiecznie otrzymał odpowiedź z Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
Pismo z Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Od Zespołu (02.04.2012)
Zespół otrzymał informację-ocenę zmian na lotnisku Wrocław-Strachowice od pilota zagranicznego operatora:

  • Radar Vectors are available, the workload on airport ATC is decreased.

  • Runway markings are re-painted, it is visible even in Fog condition.

  • The new terminal is ready and taxiways are open giving more place for the operation in Wroclaw. (the part of the apron will be finished soon.) straight in NON precision APP is implemented for RWY 11.

  • ATIS still does not work, however the workload is less on aerodrome ATC due to the APP availability, they are able to transmit this information without occupying the frequency too long.

  • LVP is implemented


… mówiące o dostępności wektorawania, spadku obciążenia pracą wieży, nowych oznaczeniach poziomych, nowym terminalu, nowym podejściu (nieprecyzyjnym) na pas 11, procedurze LVP dla lotniska. Nie działa jeszcze obiecany ATIS, ale przynajmniej obciążenie ATC TWR jest mniejsze ze względu na służbę APP.

Od Zespołu (01.07.2012)
Zgłaszający zwraca uwagę na nieprawidłowe oznakowanie drogi kołowania B na lotnisku Wrocław Strachowice EPWR. Poprzednio była to droga startowa 30R, stare oznaczenia nie zostały usunięte a zamalowane jedynie, są jednak nadal widoczne.

Opis problemu
Pomylenie dróg kołowania, zajęcie bez zgody aktywnej drogi startowej, start z drogi kołowania to możliwe zagrożenia przy niejednoznacznym lub nieprecyzyjnym oznakowaniu dróg kołowania.

Ustalenia (możliwe zagrożenia)
Faza kołowania jest bardzo newralgiczną częścią lotu podczas której załoga przygotowuje samolot do startu, sprawdza systemy, odbiera zgody na przelot, czyta mapy lotniska, planuje trasę kołowania, szuka oznaczeń kolejnych dróg, prowadzi korespondencję radiową. Oznakowania poziome, namalowane na drogach kołowania jak i na drogach startowych oraz oznaczenia poziome w postaci tablic informacyjnych obok powinny być jednoznaczne i pomagać pilotom w tej fazie lotu. Nieprawidłowe oznakowanie dróg kołowania lub dróg startowych może być czynnikiem sprzyjającym zdarzeniom lotniczym takim jak start lub lądowanie na drodze kołowania, wkołowanie bez zgody na aktywną drogę startową co miało już miejsce na lotnisku EPWR w przeszłości.

Podjęte działania
Zwrócono się do Urzędu Lotnictw Cywilnego o kontrolę i jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości.

Podsumowanie
Zespół Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym pragnie zwrócić uwagę wszystkim zarządzającym lotniskami na ważność prawidłowego, zgodnego z wytycznymi ICAO, dróg startowych oraz dróg kołowania. Niestandardowe lub niejednoznaczne oznaczenia mogą prowadzić do nieporozumień, błędów podczas kołowania, startu i lądowania. W warunkach ograniczonej widoczności może nawet doprowadzić do startu z drogi kołowania co w przypadku EPWR miało już miejsce a niestaranne oznakowania było czynnikiem sprzyjającym temu zdarzeniu.
 
 


29/2011 Niewystarczające oznakowanie holding point pasa 25 na EPKK

Opis zgłoszenia
Kraków, holding point pasa 25 na drodze kołowania A. Miało tam miejsce już kilka runway incursion tylko dlatego, że ten holding point jest niewidoczny przy dziennym świetle, szczególnie podczas opadu deszczu. Konieczna jest analiza obecnego oznakowania tego miejsca i rozważenie zainstalowania świateł wig-wag lub stop-bar.

Od Zespołu
Zgłaszający zwraca uwagę na możliwość nieprawidłowego oznakowania punktu oczekiwania przed pasem 25 na lotnisku Kraków Balice EPKK, sugeruje, że jest on słabo widoczny w świetle dziennym i podczas opadów deszczu.

Opis problemu
Zajęcie bez zgody aktywnej drogi startowej, wtargnięcie na pas, kolizja z lądującym samolotem to możliwe zagrożenia przy nieprawidłowym lub niewystarczającym oznakowaniu punktu oczekiwania.

Ustalenia (możliwe zagrożenia)
Zespół wykonał wizję lokalną na ww. lotnisku oraz zebrał dokumentację zdjęciową.
(zdjęcia dostępne są na stronie Latajmy Bezpiecznie

Na podstawie tych działań stwierdzono, że oznakowania poziome namalowane na drodze kołowania jak i oznaczenia poziome w postaci tablic informacyjnych umieszczonych obok drogi kołowania są prawidłowe jak dla tej klasy lotniska. Przeprowadzono również wywiad z kontrolerami pracującym na lotnisku i nie potwierdziło się, aby w przeszłości dochodziło do wtargnięć na pas. Sytuacją mogącą jedynie budzić wątpliwości jest względnie duże oddalenie punktu oczekiwania od krawędzi drogi startowej co mogłoby sprzyjać przeoczeniu punktu przez pilotów spodziewających się go dalej oraz namalowanie poziomych, żółtych oznaczeń na czarnym tle. Taką technologię malowania stosuje się wtedy, kiedy mamy do czynienia z jasną powierzchnią pasa lub drogi kołowania, aby lepiej wyostrzyć żółty kolor. W warunkach oświetlenia bocznymi promieniami słońca lub na mokrej nawierzchni oznaczenia mogą być słabiej widoczne.

Podjęte działania
Zwrócono się do zarządzającego lotniskiem Kraków Balice o rozważenie namalowania czerwonego napisu RWY AHEAD co byłoby pomocne szczególnie niedoświadczonym pilotom mogącym przeoczyć punkt oczekiwania przed pasem.

Podsumowanie
Zespół Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym stwierdza, że oznaczenia punktu oczekiwania przed pasem 25 w EPKK są jak najbardziej prawidłowe jak dla tej klasy lotniska i operacji na nim się odbywających. Sugeruje, że namalowanie czerwonego oznaczenia RWY AHEAD byłoby pomocne pilotom jak również mogłoby być bardzo użyteczne w przyszłości podczas certyfikowania lotniska do operacji przy ograniczonej widoczności (LVO).

Źródło: Latajmy Bezpiecznie
comments powered by Disqus