"Komin w Mosinie" i "AGL/AMSL" - odpowiedź ULC

Latajmy Bezpiecznie

Zespół otrzymał odpowiedzi z Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie Zgłoszenia 07/2014 "Nieoświetlony komin – okolice MIKE (EPPO)" oraz 08/2014 "Minimalne wysokości lotu nad miejscowościami – AGL czy AMSL?".

07/2014 Nieoświetlony komin - okolice MIKE (EPPO)


Opis zgłoszenia

Proszę o interwencję związaną z brakiem oświetlenia komina w rejonie punktu EPPOM. O powyższym informowałem (w lutym 2014) kontrolera EPKS oraz FIS Poznań. Do dnia dzisiejszego komin jest nie oświetlony.

Jednocześnie proponuję przesunięcie punktu Mike w kierunku wschodnim, gdyż może dojść do sytuacji, którą wszyscy pamiętamy po katastrofie samolotu wykonującego lot do EPBC przez punkt Zulu.

Od Zespołu

Komin ma wysokość 150 m AGL. Posiada prawidłowe oznakowanie dzienne. Kiedyś należał do Swarzędzkich Fabryk Mebli. W 2006 r. wszystkie akcje SFM zostały sprzedane firmie Supra JS Sp. z o.o. z Warszawy.

Wspomniane nieprawidłowe oświetlenie komina było już raz zgłaszane do Zespołu (Zgłoszenie 06/2012) – sprawę przekazaliśmy do ULC.

Ze względu na lokalizację komina (Mosina) w pobliżu punktu Mike (pałac w Mosinie) stanowi on doskonały punkt orientacyjny. Niestety, brak oświetlenia komina i jego lokalizacja w pobliżu lotniska wojskowego Krzesiny i komunikacyjnego EPPO stanowi poważnie zagrożenie bezpieczeństwa.

Po upływie równo 2 lat od pierwszego Zgłoszenia należy stwierdzić, iż działania ULC okazały się nieskuteczne. O sprawie wie od Zespołu dowództwo bazy lotniska w Krzesinach oraz Inspektor Ministerstwa Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Lotów wraz z właściwą władzą terenową. Efektem ich działań jest tylko pismo ULC do UM Mosina informujące o podjęciu działań oraz wydanie NOTAM o nie oświetlonej przeszkodzie.

Zespół ponownie wystąpił do ULC w w/w sprawie. Uważajmy na tą przeszkodę!

Odpowiedź Urzędu Lotnictwa Cywilnego dostępna jest tutaj.


08/2014 Minimalne wysokości lotów nad miejscowościami – AMSL czy AGL?

Opis zgłoszenia

Polecam przyjrzenie się sprawie minimalnej wysokości lotu nad miastami. Polska posiada swoje własne przepisy w tym zakresie, zaostrzające ograniczenia ICAO zapisane w Załączniku 2. Z rozporządzenia „w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące” z dnia 11.06.2010, wynika, że samolotem tłokowym nad miastem o liczbie mieszkańców (przykładowo) 30 000 nie możemy lecieć niżej niż 500 m AGL. I to jest dla mnie jasne.

Problem pojawia się wraz z rozporządzeniem „zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące” z dnia 24.10.2011, w którym minimalne wysokości lotu (przeniesione na koniec, do załącznika) są takie same, ale podawane jako AMSL(!?).

Zastanawiam się zatem, jaka jest, zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, minimalna wysokość lotu samolotem tłokowym nad Zakopanem (26000 mieszkańców – 750 m AMSL)?

Proszę o odpowiedź w tej sprawie. Być może coś przeoczyłem i sprawa została już wyjaśniona. Niestety, niczego takiego nie znalazłem, dlatego zdecydowałem się napisać do Państwa.

Od Zespołu

Wciąż obowiązuje rozporządzenie z dn. 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, zmienione w drobny sposób w 2011 roku (drobny, ale jakże istotny bo najprawdopodobniej błędny).

I tak, zgodnie z par. 3 pkt 4 rozporządzenia, można latać na następujących wysokościach nad miastami:

- Warszawa: Możliwość wykonywania lotów jedynie powyżej 1850 m (do 2011 roku było tu 2000 m) nad poziomem terenu lub opublikowanymi trasami VFR nie niżej niż 150 m AGL,

- miasto o liczbie mieszkańców od 25 000 do 50 000: śmigłowce i samoloty tłokowe ograniczenie poniżej 500 m nad poziomem terenu, inne samoloty 1000 m nad poziomem terenu,

- miasto o liczbie mieszkańców od 50 000 do 100 000: możliwość wykonywania lotów powyżej 1000 m nad poziomem terenu,

- miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 000: możliwość wykonywania lotów powyżej 1500 m nad poziomem terenu.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wykonania lotu poniżej określonych wartości ograniczających wysokość lotu. Należy wtedy wystąpić do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o zgodę na wykonanie lotu poniżej ograniczeń wynikających z przepisów.

Rozporządzenie zmieniające z 2011, jak i rozporządzenie zmieniane z 2010 r. posługują się w swoich treściach terminami „nad poziomem terenu” a w tabelach używają oznaczeń od GND do określonej wysokości AMSL, z tym, że w pierwszym rozporządzeniu miasta nie były umieszczone w tabelce i zapewne wysokości interpretowano jako AGL (nad poziomem terenu)

W ocenie Zespołu, o ile w pierwszym rozporządzeniu (bez miast w tabelkach) wszystko było jasne tj. nad poziomem terenu jako AGL, o tyle w drugim rozporządzeniu, w którym do miast stworzono tabelkę BŁĘDNIE użyto skrótu AMSL bo powinno być nadal AGL.

Dlatego należałoby przyznać rację, Zgłaszającemu, tzn że jest to BŁĄD w rozporządzeniu. Temat przekażemy dalej.

Odpowiedź Urzędu Lotnictwa Cywilnego dostępna jest tutaj.

Źródło: Latajmy Bezpiecznie
comments powered by Disqus