Przejdź do treści
Kurier Lubelski
Źródło artykułu

Depułtycze koło Chełma: Wiatraki nie mogą zagrażać lotnisku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie jest zaniepokojona faktem planowania budowy wiatraków o dużej kubaturze w sąsiedztwie lotniska w Depułtyczach Królewskich, gm. Chełm. Pojawienie się kilkudziesięciu wysokich wiatraków stanowić może barierę w korzystaniu z lotniska.

W chełmskiej PWSZ odbyło się spotkanie z wójtami gminy Chełm, Leśniowice i Kamień w sprawie wprowadzenia zmian w planach zagospodarowania przestrzennego w związku z budową lotniska w Depułtyczach Królewskich. W spotkaniu uczestniczył komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, który zamierza przenieść z Radawca do Depułtycz Królewskich statki powietrzne SG.

Władze PWSZ poinformowały, że w ciągu dwóch tygodni wystąpią do wójtów z prośbą o wprowadzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego w gminach Chełm, Leśniowice i Kamień, aby uniemożliwić budowę w pobliżu Depułtycz Królewskich wysokich budowli. Zgodnie bowiem z przepisami w promieniu 5 km od lotniska nie można być obiektów o wysokości przekraczającej 50 m. Natomiast w odległości od 5 do 10 km nie mogą znajdować się jakiekolwiek wysokie na ponad 100 m obiekty. Jednocześnie PWSZ wystąpiła już do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o przekształcenie dotychczasowego lądowiska uczelnianego w Depułtyczach Królewskich w lotnisko. Jeżeli w pobliżu pojawiłyby się wiatraki Urząd takiego zezwolenia nie wydałby. Przy uczelnianym lądowisku, na ukończeniu jest hangar oraz budowany jest port lotniczy z wieżą kontroli lotów. W pobliżu wkrótce powstanie Centrum Studiów Inżynierskich ( m.in. ze specjalnościami lotniczymi), na które PWSZ pozyskała już pieniądze.

- Wszystkie strony rozumieją, że najważniejszą sprawą dla rozwoju ziemi chełmskiej jest powstanie lotniska.

Czytaj całość artykułu na stronie Kuriera Lubelskiego.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony