Przejdź do treści
Jednokierunkowe trasy dolotowe i odlotowe do/z lotniska EPBC – rejon zachodni, propozycja AOPA
Źródło artykułu

Wniosek AOPA o zwiększenie bezpieczeństwa, regulację przepływu ruchu oraz zmniejszenie hałasu w rejonie EPBC

Niniejszym publikujemy pismo Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland do Janusza Janiszewskiego, prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoby zaangażowane w stworzenie pisma proszą o potraktowanie poniższych propozycji jako pakietu wzajemnie powiązanych współzależnych rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie wpływu hałasu na otoczenie poprzez jego dyspersję na większy obszar, co może skutkować zmniejszeniem obszarów jego potencjalnie dużego wpływu na otoczenie. Pakiet rozwiązań został wypracowany przez doświadczonych instruktorów - pilotów wykonujących loty na lotnisku Warszawa Babice.

Propozycje przedstawione w piśmie:

  • Likwidacja trasy VFR EPWA -- EPBC dla lotów GA
  • Likwidacja /modyfikacja punktu VFR LIMA
  • Zmiana granic poziomych północnego sektora ATZ EPBC oraz funkcja punktu ZULU
  • Trasy tranzytowe i trasy dolotowe do lotniska EPBC – rejon wschodni
  • Jednokierunkowe trasy dolotowe i odlotowe do/z lotniska EPBC – rejon zachodni
  • Powrót do stałej wartości wysokości kręgu nadlotniskowego północnego EPBC
  • Ustanowienie trasy QUEBEC (EPMO) – JULIETT
  • Procedura utraty łączności dla lotniska EPBC

Pełna treść dokumentu:


Czytaj również:
Odpowiedź PAŻP na wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w przestrzeni powietrznej Lotniska Babice

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony