Przejdź do treści
Jednokierunkowe trasy dolotowe i odlotowe do/z lotniska EPBC – rejon zachodni, propozycja AOPA
Źródło artykułu

Odpowiedź PAŻP na wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w przestrzeni powietrznej Lotniska Babice

Niniejszym publikujemy odpowiedź Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na wniosek Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland w sprawie wprowadzenia zmian w przestrzeni w rejonie lotniska Warszawa/Babice (EPBC).

We wniosku KTL AOPA Poland przedstawiono następujące propozycje: 

  • Likwidacja trasy VFR EPWA -- EPBC dla lotów GA
  • Likwidacja /modyfikacja punktu VFR LIMA
  • Zmiana granic poziomych północnego sektora ATZ EPBC oraz funkcja punktu ZULU
  • Trasy tranzytowe i trasy dolotowe do lotniska EPBC – rejon wschodni
  • Jednokierunkowe trasy dolotowe i odlotowe do/z lotniska EPBC – rejon zachodni
  • Powrót do stałej wartości wysokości kręgu nadlotniskowego północnego EPBC
  • Ustanowienie trasy QUEBEC (EPMO) – JULIETT
  • Procedura utraty łączności dla lotniska EPBC

Pakiet powyższych rozwiązań został wypracowany przez doświadczonych instruktorów - pilotów wykonujących loty na lotnisku Warszawa Babice. Ppopozycje, w zamierzeniu ich pomysłodawców, powinny być potraktowane jako pakiet wzajemnie powiązanych współzależnych rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie wpływu hałasu na otoczenie poprzez jego dyspersję na większy obszar, co ma skutkować zmniejszeniem obszarów jego potencjalnie dużego wpływu na otoczenie.

Odpowiedź Klaudiusza Kotta, Zastępcy Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej:


Czytaj również:
Wniosek AOPA o zwiększenie bezpieczeństwa, regulację przepływu ruchu oraz zmniejszenie hałasu w rejonie EPBC

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony