Zmiana wysokości przejściowej w FIR EPWW w 2019 roku

Wniosek o KTL AOPA Poland o podniesienie wysokości przejściowej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wystosowała do Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland odpowiedź na wniosek o przyśpieszenie prac nad podniesieniem wysokości przejściowej w FIR EPWW.

28 lutego 2018 r., pismo w tej kwestii do Prezesa PAŻP, Pana Janusza Niedzieli, skierowali członkowie KTL AOPA Poland, Błażej Krupa, Marcin Stan oraz Sławomir Kubiak. Odpowiedź została przygotowana przez Tomasza Różyńskiego, Dyrektora Biura Przygotowania Operacyjnego. Niniejszym publikujemy treść tego dokumentu:


Czytaj również:
Wniosek KTL AOPA Poland o przyśpieszenie prac nad podniesieniem wysokości przejściowej w FIR EPWW

Źródło: KTL AOPA Poland
comments powered by Disqus