Odpowiedź ULC w sprawie "Dobrej praktyki w zakresie nadzoru instruktorskiego"

KTL AOPA Poland & ULC

W październiku 2013 roku, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod pozycją 98 ukazały się „Wytyczne Nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie dobrej praktyki w zakresie nadzoru instruktorskiego nad uczniem-pilotem w trakcie wykonywania przez niego samodzielnych lotów”.

Grupa instruktorów będących członkami Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Polska, na codzień czynnie zajmująca się szkoleniem lotniczym, po analizie zawartych w nich zapisów, wyraziła głębokie zaniepokojenie sugestiami Prezesa ULC wynikającymi z „Wytycznych”. W efekcie, KTL AOPA Poland wystosowała pismo do Prezesa Urzędu pod którym podpisało się ponad 20 instruktorów z polskich ośrodków szkolenia lotniczego.

Poniżej odpowiedź Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Źródło: KTL AOPA Poland
comments powered by Disqus