Przejdź do treści
Odstępstwa w sprawie 8,33 kHz
Źródło artykułu

Informacja na temat możliwości zgłaszania wniosków o odstępstwo w sprawie obowiązku posiadania radia z separacją 8,33 kHz

14 października w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, odbyło się spotkanie dotyczące możliwości zgłaszania odstępstw od wymagań art. 4 ust. 5 Rozporządzenia 1079/2012 (8,33 kHz) do Komisji Europejskiej dotyczącego obowiązku posiadania radia pracującego z separacją międzykanałową 8,33 kHz w lotach poniżej FL 195.

Wnioski dla społeczności lotnictwa ogólnego to:
Najpóźniej do 30 listopada 2016, KTL AOPA Poland i Aeroklub Polski powinny zgłosić do ULC zbiorczy wniosek  od poszczególnych swoich członków, którzy deklarują chęć odstąpienia od wymagań art. 4 ust. 5 Rozporządzenia 1079/2012.

Zgłoszenie w sprawie odstępstwa powinno zawierać:

- podstawę prawną
- rodzaj odstępstwa
- liczbę i rodzaj radiostacji na SP
- datę
- plan wymiany radiostacji
- ważność pozwolenia radiowego
- uzasadnienie

Kolejnym wariantem odstąpienia jest wygaszanie daty ważności pozwoleń radiowych.

W przypadku gdy ktoś nie jest członkiem KTL AOPA Poland lub AP musi wystąpić  indywidualnie.

Przykład:
Jeżeli kończy się pozwolenie w lutym 2019 roku, a nie wystąpi się o odstąpienie, to trzeba wymienić to radio do 31.12.2017 roku.

O co chodzi?
Rozumiejąc, że wymiana radiostacji we wszystkich statkach powietrznych, jak również na ziemi, przekracza organizacyjne i finansowe możliwości lotnictwa ogólnego jako całości, oraz że w przestrzeni klasy G nie ma obowiązku  używania radia, Eurocontrol zobowiązała poszczególne państwa do ustanowienia funkcji krajowego koordynatora. Mają to być tzw.:  „STATE 8,33 kHZ NATIONAL COORDINATORS” do kontaktu ze środowiskiem GA w danym kraju. 

W Polsce funkcję tę zapewnia Urząd Lotnictwa Cywilnego. Za kontakty z instytucjami krajowymi oraz Eurocontrol odpowiedzialny jest Departament Żeglugi Powietrznej ULC.

Kilka słów o obowiązku wymiany radiostacji
Wielkimi krokami zbliża się 31 grudnia 2017 r., kiedy to zgodnie z art. 4 pkt. 5 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. ustanawiającego wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz. U. UE 2012.320.14), wszystkie radiostacje VHF (pokładowe i naziemne) muszą posiadać możliwość pracy z separacją międzykanałową 8,33 kHz.

Nowe regulacje są założeniem programu SES (Single European Sky), w ramach którego ma nastąpić zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności transportu lotniczego w Europie. Ma ono być realizowane właśnie m.in. poprzez potrojenie liczby kanałów dostępnych dla łączności lotniczej. Wyczerpywanie się możliwości zwiększania wykorzystania częstotliwości VHF na Starym Kontynencie jest głównie skutkiem wzrastającej liczby komercyjnych operacji lotniczych.

Podsumowując, od 1 stycznia 2018 r. będzie istniał obowiązek posiadania radia pracującego z separacją międzykanałową 8,33 kHz w lotach poniżej FL 195. Co istotne, poszczególne kraje mogą wprowadzić zakaz lotów bez odpowiedniego radia na tych wysokościach. 

Polskie statystyki
W lutym bieżącego roku, w celu zebrania przybliżonych danych z rodzimego lotnictwa ogólnego w temacie separacji 8,33 kHz, uruchomiliśmy ankietę internetową.

Pełne wyniki ankiety, dostępne są pod adresem http://dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/wyniki-ankiety-dotyczacej-wdrozenia-obowiazkowej-separacji-miedzykanalowej-833-

Artykuł powstał na podstawie relacji Pawła Drabczyńskiego, członka rady stowarzyszenia KTL AOPA Poland, obecnego na październikowym spotkaniu w ULC.

Czytaj również:
Radio z separacją 8,33 kHz obowiązkowo na pokładzie od 31 grudnia 2017 r.
Sprawa separacji międzykanałowej 8,33 kHz dla GA: mało czasu do 29 lipca 2016 r.

 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony