Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (cz.II)

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2019 (fot. kontrola-ruchu-lotniczego.com)

W dniach 24-25 kwietnia 2019 r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. W drugim dniu Konferencji przedstawiono 13 prezentacji dotyczących różnych aspektów zarządzania bezpieczeństwem. W tym dniu nie zabrakło informacji o nowoczesnych rozwiązaniach oraz mocnych słów i twardych stwierdzeń.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się od wystąpienia Tadeusza Grono z ULC na temat dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń lotniczych, który jak podkreślono, stanowi całość systemu zgłaszania zdarzeń lotniczych wraz z systemem obowiązkowym. W tym zakresie podkreślono znaczenie i przypomniano o Centralnej Bazie Zgłoszeń ULC jako narzędziu służącym ułatwieniu i przyspieszeniu zgłaszania zdarzeń lotniczych.

Na temat wybranych niezatwierdzonych modyfikacji statków powietrznych stwierdzonych podczas inspekcji głos zabrał Mariusz Dominiak z Departamentu Techniki Lotniczej ULC i powołał się na przypadki dotyczące śmigłowca Robinson R-44 II, w którym stwierdzono zainstalowanie dodatkowych zbiorników paliwa wraz z przewodami paliwowymi w kabinie śmigłowca oraz nieuprawnioną modyfikację zainstalowania wyposażenia fotogrametrycznego zainstalowaną na samolocie Cessna T206H. Pan Dominiak zwrócił uwagę, iż operatorzy statków powietrznych dokonując nieuprawnionych modyfikacji najczęściej powołują się na zapisy dokumentu 965/2012 tj. wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nie zwracając uwagi na inne przepisy w tym zakresie. Dodał, iż ważnym dokumentem w tym zakresie jest CS-STAN dotyczący specyfikacji certyfikacyjnych napraw i zmian statków powietrznych. Podpowiedział także zebranym, iż EASA wyjaśnia sprawy modyfikacji na swojej stronie internetowej w dziale "Frequently Asked Questions".

Kolejnym prelegentem drugiego dnia Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym był Robert Pietracha, który przedstawił prezentację na temat warsztatów USRR, przeciągnięć i korkociągów, odnosząc te sytuacje do lotnictwa w USA w latach 70 i 80-tych i wyciągniętych z nich wniosków. Podał tu przykład statystyki, która jednoznacznie wskazywała, iż 90% przeciągnięć i korkociągów zdarzało się wtedy do wysokości 1000 stóp. W związku z tym władza lotnicza podjęła decyzję, iż nie jest konieczne szkolenie wszystkich pilotów z umiejętności wyprowadzania z korkociągu. Dodał, iż w USA w latach 2011 - 2015 prawie 25% przypadków wystąpienia korkociągów dotyczyła lotu poziomego! Podsumowując swoje wystąpienie Robert Pietracha zwrócił uwagę na to, iż wg niego główna przyczyna występowania tych sytuacji tkwi w szkoleniu i przygotowaniu do lotu. W Polsce przepisy dotyczące szkolenia praktycznego zmieniły się na niekorzyść, wskazując, iż EASA zmniejszyła wymaganą ilość godzin wykonania poszczególnych ćwiczeń, a także tworzy bzdurne przepisy i definicje lotnicze. Wskazał także na ilość pytań podczas egzaminów państwowych, które w praktyce lotnikowi niewiele dadzą, a zbyt mało pytań praktycznych. Zwrócił ponadto uwagę na niewielką ilość samolotów do akrobacji i brak wytycznych szkolenia w elementach akrobacji. Jako pomysł na poprawę sytuacji podał trzy czynniki: EDUKACJA - EDUKACJA - SZKOLENIE. Kończąc swoje wystąpienie stwierdził, iż muszą znaleźć się pieniądze na szkolenie tworząc np. fundację powołaną w tym celu.

W dalszej części Katarzyna Grzybowska i Janusz Boczoń z Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem ULC, którzy przeprowadzili uczestników przez dodatkowe wymagania w szkoleniu CPL (UPRT).

Nie mogło podczas Konferencji zabraknąć podsumowania zgłoszonych zdarzeń lotniczych w 2018 roku. Prezentację na ten temat przedstawił kolejny prelegent Piotr Łaciński z Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym. Podczas tego wystąpienia padły mocne słowa i stwierdzenia dotyczące zaniżania rangi klasyfikacji zdarzeń lotniczych przez PKBWL. Pan Piotr poprosił by nie brać na poważnie informacji PKBWL, iż zdarzenie lotnicze nie ma wpływu na bezpieczeństwo, i tu dał przykład zdarzeń dotyczących wtargnięć na pole manewrowe lotniska, w tym drogi startowe, które PKBWL klasyfikuje jako ZDARZENIE tj. bez wpływu na bezpieczeństwo, co w konsekwencji może mieć negatywne skutki w postaci nie zgłaszania tego typu zdarzeń w przyszłości przez podmioty, które tego dokonywały. Dodał, iż ULC klasyfikuje takie zdarzenia inaczej.

Kolejnym prelegentem był Ryszard Jaxa-Małachowski, który skupił się na zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacji lotniczej w połączeniu z zarządzaniem biznesowym. Razem, czy osobno? Oczywiście OSOBNO.

Na temat wpływu szkoleń lotniskowych zastosowaniem technik symulacyjnych na poziom bezpieczeństwa funkcjonowania portów lotniczych mówił kolejny mówca Artur Burak z firmy SIM FACTOR. Podkreślił, iż techniki symulacyjne pozwalają na szczegółowe i pełne przygotowanie personelu obsługi naziemnej od dokowania samolotu do jego wypchnięcia ze stoiska. Rzeczywistość wirtualna wykorzystywana jest już także do odladzania statków powietrznych, a jej zalety to przede wszystkim możliwość zainicjowania każdych warunków i sytuacji kryzysowych. Ten rodzaj szkolenia w niedługim czasie ma stać się powszechnym i czeka nas prawdziwy boom w tej dziedzinie.

Następnym prelegentem był Prezes Michał Witkowski, który podczas tej prezentacji skupił się na omówieniu powołania Krajowego Zespołu Bezpieczeństwa Dróg Startowych. Zespół pełni rolę opiniodawczą i doradczą Prezesa ULC. W jego skład wchodzą specjaliści Departamentów ULC i planuje się powołanie specjalistów z innych instytucji i organizacji lotniczych. Pierwsze spotkanie KZBDS odbędzie się w połowie czerwca 2019 r.

Drugiego dnia Konferencji mówiono ponadto o przeszkodach lotniczych, dostępnych danych przeszkód i możliwości w zakresie weryfikacji oraz aktualizacji danych mających wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych. Prezentację na ten temat przedstawił Marcin Latos z Departamentu Żeglugi Powietrznej ULC. O platformie CDeX w zakresie poprawy bezpieczeństwa, sprawdzenia jak działają procedury i podniesienia kwalifikacji personelu opowiadał Mariusz Rybnicki z firmy VectorSynergy. Z kolei Marian Sławiński wygłosił prelekcję na temat kosztów wypadku lotniczego, a Agnieszka Chmielewska reprezentująca bezpieczne-latanie.pl podsumowała 2018 rok w zakresie zdarzeń paralotniowych. Na koniec Konferencji przedstawiono prezentację aplikacji mobilnej Port Lotniczy 4.0 do zarządzania SMS w portach lotniczych, a dokonał tego Piotr Wieczorek z AMC Polska.

Zapraszamy do skorzystania z prezentacji prelegentów całej Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Prezentacje i podsumowanie Konferencji dostępne są na stronie internetowej ULC.

Poniżej galeria zdjęć z drugiego dnia Konferencji.

Grzegorz Dańko
"Wiedza i bezpieczeństwo w lotnictwie"


Przeczytaj również:
Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2019 (cz.I)

Źródło: kontrola-ruchu-lotniczego.com
comments powered by Disqus