Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024

Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024, fot.kontrola-ruchu-lotniczego.com

Trzeci okres referencyjny (Reference Period –RP3) obejmuje lata 2020 – 2024. Wstępne założenia dotyczące poziomu ambicji na okres referencyjny obejmujący lata 2020 – 2024 zawarto w dokumencie opracowanym przez Performance Review Body (PRB) opracowanym w czerwcu 2016 r. (PRB White Paper – RP3 Performance Objectives). Tym samym zainicjowany został proces tworzenia celów na okres RP3, rozpoczęto dyskusję z państwami członkowskimi oraz instytucjami zaangażowanymi w funkcjonowanie i rozwój żeglugi powietrznej oraz użytkownikami przestrzeni powietrznej na temat możliwości poprawy funkcjonowania systemu skuteczności działania w kolejnych latach.
 
Wskazano, iż wzrost poziomu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej osiągnięty w trakcie poprzednich okresów referencyjnych, spodziewane wdrożenie technicznych systemów wspomagających proces zarządzania ruchem lotniczym m.in. w ramach Single European Sky ATM Research (SESAR) oraz implementacja nowych rozwiązań funkcjonalnych będą podstawą do opracowania celów na okresu – RP3.

Z punktu widzenia procesu tworzenia planów skuteczności działania kluczową kwestią są rozwiązania prawne i proces legislacyjny dotyczący tego obszaru. Bazując na doświadczenia z poprzednich lat, Komisja Europejska zidentyfikowała potrzebę dostosowania niektórych przepisów do nowych wymagań, które będą miały kluczowe znaczenie w realizacji przyszłych zadań. W opublikowanej w grudniu 2015 r. Lotniczej Strategii dla Europy – Aviation Strategy for Europe KE wskazała na potrzebę zmiany rozporządzeń wykonawczych Komisji (EU) Nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającej system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz Nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającej wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej. Działanie to ma na celu uproszczenie obowiązujących procedur, zapewnienie transparentności w podejmowaniu decyzji oraz aktywne włączenie wszystkich zainteresowanych stron w rozwój systemu zarządzania ruchem lotniczym i zwiększenie zdolności całego sektora lotniczego w Europie.

Czytaj całość artykułu na stronie www.kontrola-ruchu-lotniczego.com

Źródło: kontrola-ruchu-lotniczego
comments powered by Disqus