Przejdź do treści
Źródło artykułu

ULC: Roczny plan egzaminów teoretycznych na 2024 rok

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego ukazał się roczny plan egzaminów teoretycznych na 2024 rok.

W nadchodzącym roku ULC zaplanował jedenaście sesji egzaminacyjnych z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych oraz jedenaście sesji egzaminacyjnych z użyciem techniki komputerowej.

Szczegółowy harmonogram przebiegu każdej sesji egzaminacyjnej opracowuje Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE) uwzględniając liczbę kandydatów i zakres egzaminów.

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w sierpniu nie organizuje się sesji egzaminacyjnej, co należy uwzględnić przy planowaniu procesu egzaminacyjnego.

Wniosek o egzamin teoretyczny należy złożyć co najmniej 30 dni przed sesją egzaminacyjną, do której kandydat chciałby przystąpić. W przypadku niekompletnego wniosku o egzamin teoretyczny, kandydat nie może być dopuszczony do egzaminu, aż do momentu uzupełnienia brakującej dokumentacji.

Egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL(A)/(As)/(H), pilota liniowego ATPL (A)/(H), pilota w załodze wieloosobowej MPL i uprawnienia IR(A)/(As)/(H) przeprowadzane są w języku angielskim w oparciu o aktualną wersję banku pytań European Central Question Bank. Egzaminy na licencje pilota turystycznego PPL(A)/(As)/(H), pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL (A)/(H)/(S)/(B) przeprowadzane są w języku polskim w oparciu o Krajowy Bank Pytań. Egzaminy na licencje PPL(A) i PPL(H) są dostępne z podglądem w języku angielskim.

Pod adresem internetowym: www.app.ulc.gov.pl można dokonać rezerwacji na egzamin, w miarę dostępnych wolnych miejsc. Zalogowanie do systemu następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się z PIN-u i hasła, którego ustawienie jest możliwe po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o egzamin teoretyczny.

Sesje egzaminacyjne na świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane będą przeprowadzane w terminach ustalanych każdorazowo z egzaminatorami.

Egzamin z języka angielskiego lub polskiego dla pilotów, personelu służb ruchu lotniczego, w oparciu o Krajowy System Egzaminów Językowych (KSEJ) prowadzony jest obecnie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Terminy sesji egzaminacyjnych z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych:

Terminy sesji egzaminacyjnych z użyciem techniki komputerowej:

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć TUTAJ.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony