Sylwetki Lotników - Tadeusz Rolski

Sylwetki Lotników - Tadeusz Rolski

Tadeusz  Rolski urodził się w Przeworsku 18 sierpnia 1906 r. W wieku 24 lat ukończył Szkołę Orląt w Dęblinie w stopniu podporucznika obserwatora. Pierwszy swój przydział bojowy otrzymał do pułku stacjonującego w Lidzie, skąd przeszedł do Dęblina i Grudziądza. Ponownie wrócił do Lidy, tym razem jako pilot i dowódca eskadry. Na sześć lat przed wybuchem II wojny światowej został przeniesiony do pułku stacjonującego w Toruniu.

W randze kapitana wziął udział w kampanii wrześniowej. To on przejął dowodzenie jedną z eskadr po śmierci kpt.  Laskowskiego (atak na czołgi). W czasie walk w obronie nieba nad Polską odnotował swoje pierwsze zwycięstwa. Został wyznaczony do odbioru zakupionych przez Polskę samolotów, które miały nadejść drogą morską do Rumunii. 17 września 1939 r. przekroczył granicę rumuńską. Przez Syrię dotarł do Francji, a następnie poprzez Oran w Afryce Północnej do Wielkiej Brytanii. W sierpniu 1940 r. powierzono mu formowanie i dowództwo nowego polskiego dywizjonu.

W 1941 r. został dowódcą I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego, które to stanowisko otrzymał po odejściu angielskiego opiekuna. Tadeusz Rolski został pierwszym w strukturach RAF dowódcą Skrzydła spoza Wysp i kolonii. Funkcję dowódcy Skrzydła pełnił do połowy kwietnia 1942 r. Nie ograniczał się do pracy sztabowej, ale też latał bojowo i zwiększał swoje konto zestrzelonych pewnych i prawdopodobnych maszyn nieprzyjaciela. Służył również w dziale planowania operacyjnego Grupy Myśliwskiej.

Z końcem września 1942 r. został zastępcą Polskiego Oficera Łącznikowego w Dowództwie Lotnictwa Myśliwskiego RAF. Następnie od marca 1943 r. jako podpułkownik pilot został oficerem łącznikowym w dowództwie RAF z Polskim Zespołem Bojowym walczącym w Afryce. Formacja ta była nazywana Cyrkiem Skalskiego. Po jej „rozwiązaniu” wrócił do Anglii. Od końca lutego 1944 r. pełnił funkcję zastępcy szefa Sztabu Naczelnego Wodza do spraw lotnictwa. Mniej więcej od polowy lutego 1945 r. dowodził III Polskim Skrzydłem Myśliwskim. Po  zakończeniu wojny w Europie został pierwszym cudzoziemcem dowódcą bazy RAF. W 1948 r. powrócił do Polski. i rozpoczął  pracę w Polskich Liniach Lotniczych Lot, z których w niedługim czasie został zwolniony z powodów politycznych. Od 1959 r. przeszedł do pracy w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Transportu, gdzie w 1972 r. doczekał emerytury. Ostatnie lata życia spędził w Warszawie. Zmarł w stolicy 27 września 1991 r.

Konrad Rydołowski

Czytaj również o innych zasłużonych dla lotnictwa.

Źródło: Konrad Rydołowski
comments powered by Disqus