Sylwetki Lotników - Tadeusz Rolski

Sylwetki Lotników - Tadeusz Rolski

Tadeusz  Rolski urodził się w Przeworsku 18 sierpnia 1906 r. W wieku 24 lat ukończył Szkołę Orląt w Dęblinie w stopniu podporucznika obserwatora

Sylwetki Lotników - Marian Pisarek

Podobizna Mariana Pisarka na stateczniku MiG-a 29 z 1 ELT z Mińska Mazowieckiego

Marian Pisarek urodził się 3 stycznia 1912 r. W połowie lipca 1932 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty

Sylwetki Lotników - Tadeusz Sawicz

Tadeusz Sawicz

Tadeusz Sawicz urodził się 13 lutego 1914 r. w Warszawie. Po zdobyciu matury zdecydował swoje życie związać z wojskiem

Sylwetki Lotników - Ludwik Idzikowski

Ludwig Idzikowski

Urodził się w Warszawie 24 sierpnia 1891 r. Maturę zdał w 1912 r. w Rosji. Studiował w Belgii. Podczas I wojny światowej został zmobilizowany do armii rosyjskiej

Sylwetki Lotników: Stanisław Skalski

gen. Stanisław Skalski/ fot. archiwum SP nr 118 we Wrocławiu

Stanisław Skalski urodził się 27 listopada 1915 r. w Kodymie na Ukrainie. W Dubnie uczęszczał do szkoły powszechnej. W 1933 r. zdał egzaminy maturalne w Gimnazjum Realnym im. Szymona Konarskiego.

Od Ikara do Marsa

RWD-8 - samolot łącznikowy

Polska z chwilą odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 r. nie miała żadnych większych tradycji w lotnictwie wojskowym i cywilnym.

Sylwetki Lotników: Bolesław Stachoń

Ppłk pil Bolesław Stachoń w 1934 roku w kabinie C.30.

Bolesław Stachoń przyszedł na świat 18 maja 1897 r. w Woli Wadowskiej. Uczył się w Ropczycach i Dębnicy.

Sylwetki Lotników: Edward Działowski

DKD IV konstrukcji sierż. Stanisława Działowskiego (ojciec Edwarda) / źródło: NAC

Edward Działowski urodził się 25 lutego 1922 r. w mieście nad Brdą, w Bydgoszczy. Był najstarszym synem Stanisława Działowskiego pilota zawodowego 2 Pułku Lotniczego.

Sylwetki Lotników: Stanisław Działowski

Stanisław Działowski przed samolotem DKD-4

Stanisław Działowski przyszedł na świat w Mielcu, 11 kwietnia 1900 r. Pierwsze nauki pobierał w rodzinnym mieście.

Warszawa – Lotnisko Okęcie - jak powstało?

Lotnisko Warszawa-Okęcie (hist.)

Postępująca rozbudowa Warszawy lat dwudziestych minionego wieku sprawiała, że lotnisko mieszczące się na polu Mokotowskim znalazło się w centrum miasta.

Lotnicze mogiły

Cmentarz Orląt Lwowskich, Lwów, Ukraina

Lotnictwo jest wielkie, kiedy ma swoją legendę. Tak się składa, że w naszej historii tej pisanej po 1945 r. poza Polską znalazła się Lida, Lwów i Wilno.

Sylwetki Lotników: Hipolit Łossowski

Hipolit Łossowski

Hipolit Łossowski urodził się 8 czerwca 1881 r. w guberni czernihowskiej na Ukrainie. Maturę uzyskał w Korpusie Kadetów w Moskwie.

Sylwetki Lotników: François Lèon Lévêque

Farman F-68 lotnictwa polskiego

François Lèon Lévêque urodził się 16 kwietnia 1870 r. w St. Junien we Francji. Przygodę z wojskiem zaczął w 1889 r.

Sylwetki Lotników: Mieczysław Garsztka

Mieczysław Garsztka

Mieczysław Garsztka urodził się w mieście nad Brdą (Bydgoszcz) 31 grudnia 1896 r. Rok po wybuchu I wojny światowej został powołany do odbycia służby wojskowej.

Sylwetki Lotników: Roman Florer

Roman Florer

Roman Florer urodził się 14 marca 1888 r. W 1903 r. wstąpił do Korpusu Kadetów.

Sylwetki Lotników: Janusz de Beaurain

PIC_1-W-1641-4.jpg

Janusz de Beaurain urodził się w syrenim grodzie 25 grudnia 1893 r. Studia ukończył we Lwowie na tamtejszej Politechnice. W okresie od sierpnia 1914 do 1916 r.

Sylwetki Lotników: Józef Zając

Gen. Józef Zając wśród pilotów z tzw. "trójki Bajana". Od lewej: por. B. Kosiński, gen. J.Zając, kpr. K. Pniak, kpr. S. Macek

Józef Zając przyszedł na świat 14 marca 1891r. w Rzeszowie. Uczył się w rodzinnym mieście i w mieście rodzinnym Jana Pawła II.

Sylwetki Lotników: Gustaw Orlicz Dreszer

Gustaw Orlicz Dreszer

Gustaw Dreszer znany wszystkim z pseudonimu Orlicz przyszedł na świat w okolicach Wołomina (Jadów) 2 października 1889 r.

Sylwetki Lotników: Włodzimierz Zagórski

Włodzimierz Zagórski

Włodzimierz Ostoja - Zagorski przyszedł na świat z daleka od Polski. Urodził się we Francji (St. Martin Lautosque) 22 lipca 1892r.

Sylwetki Lotników: Edmund Piorunkiewicz

Edmund Piorunkiewicz

Edmund Piorunkiewicz urodził się w Warszawie 16 listopada 1903 r. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Lotnictwa otrzymał przydział do 5 Pułku Lotniczego.