Galileo nadchodzi!

System nawigacji Galileo

Od czwartku 15 grudnia 2016 r. europejski system nawigacji satelitarnej Galileo zaczął oferować pierwsze usługi na rzecz władz publicznych, przedsiębiorstw i obywateli. – Galileo dowodzi doskonałości technologicznej Europy. Żadne państwo UE nie zdołałoby dokonać tego w pojedynkę – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska. System pomoże m.in. w operacjach ratunkowych, zaś obywatelom zapewni lepsze usługi geolokalizacyjne.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za sprawy unii energetycznej, stwierdził: - Geolokalizacja jest centralnym elementem dokonującej się rewolucji cyfrowej, obejmującej nowe usługi, które przekształcają nasze codzienne życie. Dzięki Galileo dokładność geolokalizacji zwiększy się dziesięciokrotnie, co umożliwi rozwój nowej generacji technologii opartych na pozycjonowaniu, takich jak samochody bez kierowcy, urządzenia połączone bądź inteligentne usługi miejskie. Do wszystkich europejskich przedsiębiorców kieruję więc dzisiaj wezwanie: uruchomcie wyobraźnię, zobaczcie, co może wam dać Galileo – nie zwlekajcie, twórzcie innowacje!

Zdaniem komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbiety Bieńkowskiej: - Uruchomienie pierwszych usług systemu Galileo jest dla Europy ważnym osiągnięciem i pierwszym przejawem realizacji naszej najnowszej strategii kosmicznej. Jest wynikiem zespolonych wysiłków na rzecz zaprojektowania i zbudowania najprecyzyjniejszego na świecie systemu nawigacji satelitarnej. System dowodzi doskonałości technologicznej Europy, wysokiego poziomu know-how, którym dysponuje, oraz jej determinacji, aby świadczyć najwyższej jakości usługi satelitarne oraz oferować możliwości ich wykorzystywania. Żadne państwo europejskie nie zdołałoby dokonać tego w pojedynkę.

Z chwilą uruchomienia pierwszych usług Galileo, które zostanie oficjalnie ogłoszone przez Komisję w Brukseli we czwartek 15 grudnia, system zacznie świadczyć w połączeniu z GPS następujące bezpłatne usługi:

  • Wspieranie operacji ratunkowych: Obecnie czas odnalezienia osoby zagubionej na morzu lub w górach wynosi wiele godzin. Dzięki usłudze poszukiwawczo-ratowniczej (ang. Search and Rescue Service, SAR), osobę, która uruchomiła nadajnik ratunkowy systemu Galileo, można będzie szybciej znaleźć i uratować, gdyż czas wykrywania źródła sygnału skróci się do zaledwie 10 minut. Usługa powinna zostać w przyszłości udoskonalona poprzez powiadamianie zwrotne nadawcy wezwania o pomoc o fakcie jego zlokalizowania i zorganizowania akcji ratowniczej.
  • Zapewnienie obywatelom możliwości dokładniejszej nawigacji: Usługa powszechnie dostępna Galileo jest masowo dostępną bezpłatną usługą rynkową służącą do ustalania pozycji, nawigacji i pomiaru czasu; korzystanie z tej usługi jest możliwe za pomocą chipsetów dostosowanych do Galileo umieszczonych w smartfonach lub samochodowych systemach nawigacyjnych. Pewna liczba takich smartfonów jest dostępna na rynku od jesieni 2016 r. i będą one mogły teraz wykorzystywać sygnały z satelitów Galileo do dokładniejszego wskazywania pozycji. Do 2018 r. Galileo będzie obecne we wszystkich nowych modelach pojazdów sprzedawanych w Europie, co zapewni udoskonalone usługi nawigacyjne za pomocą wielu urządzeń, a także umożliwi działanie paneuropejskiego pokładowego systemu powiadamiania o wypadkach „eCall”. Z uzyskanej dzięki Galileo zwiększonej dokładności ustalania pozycji skorzystają zwłaszcza osoby posługujące się urządzeniami do nawigacji satelitarnej w miastach, gdzie sygnały satelitarne są często blokowane przez wysokie budynki.
  • Poprawa synchronizacji czasowej infrastruktury krytycznej: Dzięki wysoce precyzyjnym zegarom Galileo umożliwi zwiększenie odporności synchronizacji transakcji bankowych i finansowych, a także sieci telekomunikacyjnych i sieci dystrybucji energii, takich jak inteligentne sieci. Zwiększy to wydajność ich funkcjonowania.
  • Bezpieczne usługi na rzecz organów sektora publicznego: Za pośrednictwem usługi publicznej o regulowanym dostępie system Galileo będzie także pomocny w takich działaniach organów sektora publicznego jak usługi w zakresie ochrony ludności, pomoc humanitarna oraz działalność służb celnych i policji. Usługa ta zagwarantuje użytkownikom z sektora administracji publicznej szczególną odporność i pełne zaszyfrowanie, aby zapewnić ciągłość usług w przypadku sytuacji nadzwyczajnych bądź kryzysowych, takich jak ataki terrorystyczne.

Ogłoszenie pierwszych usług Galileo oznacza, że infrastruktura satelitarna oraz naziemna systemu są gotowe do działania. Sygnały będą niezwykle dokładne, ale nie będą dostępne nieprzerwanie. Dlatego też w fazie początkowej pierwsze sygnały Galileo będą wykorzystywane w połączeniu z innymi systemami nawigacji satelitarnej, takimi jak GPS.

W nadchodzących latach wystrzeliwane będą nowe satelity, aby rozszerzyć konstelację urządzeń Galileo, dzięki czemu dostępność systemu na całym świecie będzie się stopniowo zwiększać. Oczekuje się, że konstelacja będzie kompletna do 2020 r., kiedy to system Galileo osiągnie pełną moc operacyjną.

Kontekst

Galileo to unijny globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS). Świadczy on użytkownikom na całym świecie różnorodne nowoczesne usługi w zakresie ustalania pozycji, nawigacji i pomiaru czasu. System Galileo jest w pełni interoperacyjny z GPS, ale zapewni użytkownikom końcowym dokładniejsze i bardziej niezawodne ustalanie pozycji.

Obecnie konstelacja Galileo liczy 18 satelitów krążących już na orbicie. Planuje się, że pełna konstelacja będzie złożona z 30 satelitów i jej tworzenie zostanie ukończone do 2020 r.

Na rynku jest już obecny pierwszy smartfon hiszpańskiej formy BQ dostosowany do współpracy z systemem Galileo i oczekuje się, że kolejni producenci wkrótce zaproponują ich więcej. Umożliwi to projektantom aplikacji sprawdzenie pomysłów w oparciu o faktyczny sygnał satelitarny.

Pierwszymi usługami Galileo zarządza Agencja Europejskiego GNSS (GSA). Podmiotem ostatecznie zarządzającym programem Galileo jest Komisja Europejska, która przekazała Europejskiej Agencja Kosmicznej odpowiedzialność za rozmieszczenie systemu i zapewnianie wsparcia technicznego dla zadań operacyjnych.


Pierwsze usługi Galileo – najczęściej zadawane pytania (MEMO/16/4382)
Europejska strategia dotycząca przestrzeni kosmicznej
Materiały audiowizualne
Europejskie Centrum Usług GNSS (GSC)
Oczekiwana efektywność, dokładność i dostępność pierwszych usług Galileo
Galileo dla obywateli

Źródło: Komisja Europejska
comments powered by Disqus