Szkolenie strażaków JRG Pińczów w Aeroklubie Regionalnym w Pińczowie

Szkolenie strażaków JRG Pińczów w Aeroklubie Regionalnym w Pińczowie (fot. straz.gov.pl)

W połowie października 2018 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pińczowie uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Aeroklub Regionalny w Pińczowie.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez instruktorów lotnictwa cywilnego. Celem szkolenia było zapoznanie się z budową motolotni, lotni, paralotni, zasadami uwalniania poszkodowanych podczas wypadków lotniczych z udziałem ww. sprzętu, systemami bezpieczeństwa stosowanymi w szczególności w motolotniach.

Powyższe szkolenie pozwoli na sukcesywne doskonalenie strażaków JRG Pińczów w tej dziedzinie, tym bardziej, że na terenie miasta Pińczów zlokalizowane jest lotnisko funkcjonujące pod patronatem Aeroklubu Regionalnego. Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie składa serdeczne podziękowania na ręce Pana Prezesa Aeroklubu Pińczowskiego.


(fot. straz.gov.pl)

Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
comments powered by Disqus