Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (fot. bryg. Kazimierz Golubiewski?)

17 października 2019 roku w Suwałkach odbyło się szkolenie w zakresie współdziałania strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Teoretyczną część zajęć zorganizowano i przeprowadzono na bazie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, natomiast szkolenie praktyczne z wykorzystaniem śmigłowca EC 135 z bazy HEMS w Suwałkach miało miejsce na lądowisku gminnym w Jeleniewie.

Głównym celem szkolenia, w którym uczestniczyło 47 druhen i druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach było doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

 
(fot. st. kpt. Michał Poradowski  KM PSP w Suwałkach)

Ze względu na dużą liczbę chętnych, uczestników szkolenia podzielono na 2 grupy i zgodnie z planem nauczania obejmowało ono następujące zagadnienia:
1.  Dysponowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do zdarzeń.
2.  Łączność radiowa ze śmigłowcem HEMS.
3.  Ogólne zasady bezpieczeństwa przy współpracy ze śmigłowcem HEMS.
4.  Zasady wyboru miejsca do lądowania w dzień i w nocy.
5.  Przyjmowanie śmigłowca na lądowisku w dzień i w nocy.

Poniżej schemat zabezpieczenia miejsca lądowania dla śmigłowca EC-135 w nocy (1 zastęp).

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski KM PSP w Suwałkach

Źródło: KM PSP w Suwałkach
comments powered by Disqus