ULC opublikował 11 wydanie ICAO Annex 1 - Licencjonowanie Personelu

11 wydanie ICAO Annex 1 - Licencjonowanie Personelu

30 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod nr 2018.23 zostało opublikowane wydanie 11 ICAO Annex 1 "Licencjonowanie personelu", obejmujące zmiany od 1 do 174 włącznie.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 1 – „Licencjonowanie personelu” (wydanie jedenaste), obejmujący poprawki od 1 do 174 – do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.1), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.


Link do dokumentu

 

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus