Kolejne lotnicze akty prawne

Kolejne akty prawne, 08.2020

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1312 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego. Rozporządzenie wchodzi w życie 29 sierpnia 2020 r.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1304 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. Rozporządzenie wchodzi w życie 31 lipca 2020 r.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1295 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/1177 z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/469 w odniesieniu do odroczenia dat rozpoczęcia stosowania niektórych środków w związku z pandemią COVID-19.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus