Kolejne lotnicze akty prawne

Kolejne lotnicze akty prawne, 12.2019

Na stronie Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego pojawiły się kolejne publikacje w języku polskim (edziennik.ulc.gov.pl):

Ogłoszenie nr 46 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Sprawozdania Radom Meteo Sp. z o.o. z działalności za rok 2018 w obszarze osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

Dokument dostępny jest tutaj (LINK)


Obwieszczenie nr 29 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie stref pobierania opłat terminalowych

Dokument dostępny jest tutaj (LINK)


Obwieszczenie nr 28 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat trasowych

Dokument dostępny jest tutaj (LINK)


Obwieszczenie nr 27 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 część III do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dokument dostępny jest tutaj (LINK)


Obwieszczenie nr 26 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dokument dostępny jest tutaj (LINK)


Ogłoszenie nr 45 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku DRIVELAND

Dokument dostępny jest tutaj (LINK)


Wytyczne nr 13 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia zmiany akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 923/2012

Dokument dostępny jest tutaj (LINK)


Obwieszczenie nr 25 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu i ogłoszenia sprostowanego tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dokument dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus