Katowice Airport otrzyma dodatkowe fundusze na rozbudowę lotniska

Katowice Airport (budynek)

GTL SA podpisało z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na  dofinansowanie projektu "Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice". 

Projekt obejmuje pięć zadań tj. modernizację istniejącego hangaru i  budowę nowego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap I  (modernizacja systemu odwadniającego w porcie lotniczym), budowę nowej bazy CARGO - etap I (budowa płyty postojowej cargo wraz z drogą kołowania E0); budowę terminalu przylotowego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap II (budowa stanowiska odladzania samolotów). Całkowita wartość projektu wynosi 182 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Funduszu Spójności to blisko 71,5 mln zł. 

Część z przedsięwzięć wymienionych w projekcie została już zrealizowana. Mowa tu o modernizacji istniejącego hangaru i budowie nowego oraz  uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej - etap I. Pozostałe zadania zostaną ukończone najpóźniej do września 2015 roku. Już w lutym rozpocznie się budowa nowego terminalu przylotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (układ komunikacyjny wraz z parkingami). Wykonawcą inwestycji będzie firma Skanska. Zgodnie z zapisami podpisanej dzisiaj (22.01.2014) umowy inwestycja ma zostać zrealizowana do końca drugiej połowy 2015 roku. 

"Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice" to jeden z dwóch projektów realizowanych na pyrzowickim lotnisku, dofinansowanych z środków Unii Europejskiej. Od 2011 roku realizowany jest pierwszy z nich tj. "Port Lotniczy Katowice - modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej", który obejmuje zakończoną już budowę nowej płyty postojowej i modernizację dróg kołowania E1, E2 i D oraz trwającą budowę nowej drogi startowej o długości 3,2 km.  

Źródło: Katowice Airport
comments powered by Disqus