Artykuły pracowników KTL w monografii pokonferencyjnej

Artykuły pracowników KTL w monografii pokonferencyjnej (fot. ktl.2ap.pl)

Ukazała się monografia po II Konferencji Naukowej "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska".  Opracowanie pt. "Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej" Tom I i II zawiera m.in. artykuły pracowników Katedry Technologii Lotniczych oraz prelegentów panelu "Single European Sky - bezpieczeństwo i ochrona środowiska". Artykuły ukazały się także w czasopiśmie naukowym "Przegląd Naukowo-Metodyczny", Rok IX Numer 1/2016 (30).

W monografii "Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej" Tom II (OZE - elektroenergetyka - prawo - ochrona środowiska - ekologia - biomasa - odpady komunalne) znalazły się następujące artykuły:

✈ "Implementacja PBN Polska koniecznością realizacji rezolucji A36-23 ICAO w aspekcie ochrony środowiska", Prof. PŚ dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, www.przeglad.wsb.net.pl

✈ "Transport lotniczy w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej w ramach pakietu legislacyjnego Single European SKY 2+", Dr hab. Przemysław Żukiewicz, Uniwersytet Wrocławski

✈ "Stan środowiska naturalnego w rejonie portu lotniczego i jego wpływ na bezpieczeństwo lotów", Doc. dr pil. Henryk Jafernik, www.przeglad.wsb.net.pl

✈ "Naruszenie i niedopełnienie obowiązków w bezpieczeństwie transportu", Dr inż. Katarzyna Chruzik, www.przeglad.wsb.net.pl

✈ "Implementacja GBAS w Polsce w aspekcie ochrony środowiska", mgr inż. Michał GERATOWSKI, mgr inż. Mateusz SOBALA

✈ "Technologie i infrastruktura lotnicza w realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej UE", Mgr Radosław Fellner

W monografii "Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej" Tom I (Polityka, gospodarka, technika, transport) znalazły się następujące artykuły:

✈ "Możliwość wykorzystania metody FMEA do analizy ryzyka w energetyce" dr inż. Adam Mańska, prof. PŚ dr hab. inż. nawig.Andrzej Fellner, www.przeglad.wsb.net.pl

✈ "Analizy dokładnościowe w wyznaczaniu pozycji pojazdów funkcjonujących w systemie monitorowania" Doc. dr pil. Henryk Jafernik, www.przeglad.wsb.net.pl

Zobacz spis treści. Artykuły są dostępne na stronie www.przeglad.wsb.net.pl

W pierwszym dniu konferencji (11 czerwca) odbył się panel lotniczy pt. "Single European Sky - bezpieczeństwo i ochrona środowiska", którego moderatorem był prof. PŚ dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, kierownik Katedry Technologii Lotniczych oraz dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Więcej o wydarzeniu można przeczytać w artykule Pracownicy KTL na konferencji w Poznaniu: "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska".

Więcej informacji na stronie: www.ktl.2ap.pl

Źródło: Katedra Technologii Lotniczych
comments powered by Disqus