Walne zgromadzenie KSS

Walne zgromadzenie KSS (01.12.2013)

1 grudnia br odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Karkonoskiego Stowarzyszenia Szybowcowego. Program Walnego obejmował sprawozdanie z działalności za 2013 r, plany organizacyjne na 2014 r oraz miejsce KSS w aktualnej sytuacji Prawnej Aeroklubu Polskiego jako Polskiego Związku Sportowego. Obecność kolegów z bardzo odległych aeroklubów z Polski utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy organizacją ogólnopolską.

V-ce Prezes KSS
Marek Korneć 

Źródło: Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe
comments powered by Disqus