Konkurs na nazwę BTSP

Konkurs na nazwę BTSP

Konkurs na nazwę Bezzałogowego Taktycznego Statku Powietrznego, opracowanego w wyniku współpracy Airbus Defence&Space i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

W wyniku współpracy obu firm, na bazie istniejącej dotychczas konstrukcji powstał oferowany wspólnie, duży Bezzałogowy Taktyczny Statek Powietrzny (BTSP) o niespotykanym dotąd wśród polskich produktów zestawie parametrów, które czynią z tego systemu niezwykle użyteczne i precyzyjne narzędzie o przeznaczeniu zarówno wojskowym jak i cywilnym.

Konstruktorzy Airbus D&S i ITWL postawili sobie zadanie, aby BTSP stał się maszyną, która spełni najbardziej wyśrubowane wymagania końcowych użytkowników. Dzięki rozwiązaniom najnowszej generacji (m.in. głowica optoelektroniczna, radar SAR, systemy zabezpieczeń, zintegrowany system zakłóceń) bezzałogowiec może w dzień i w nocy, w każdym środowisku, a także w trudnych warunkach dostarczać precyzyjnych danych z powietrznego rozpoznania.

Ponadto podczas współpracy ITWL i Airbus D&S zminimalizowano długość drogi startu i lądowania podnosząc zdolności operacyjne bezzałogowca, zoptymalizowano konstrukcję w ujęciu aerodynamicznym i strukturalnym, przygotowano ją do przenoszenia uzbrojenia, opracowano systemy transmisji danych łączących bezzałogowiec ze stacją naziemną. ITWL będzie odpowiadał także za opracowanie systemów szkolenia obsługi i operatorów. Konstrukcja docelowo ma być produkowana w Polsce.

Przeznaczenie:
- Rozpoznanie i wsparcie sił lądowych
- Zwalczanie terroryzmu i piractwa
- Ochrona granic
- Zbierania danych o sytuacji (pożary, powodzie, katastrofy…)
- Akcje poszukiwawczo-ratownicze
- Monitorowanie infrastruktury (rurociągi, linie przesyłowe, drogi itp. )

Dane techniczne:
- Długość – 5,47 m
- Rozpiętość skrzydeł – 8 m
- Wysokość – 1,99 m
- Maksymalna masa startowa – 570 kg
- Maksymalna masa ładunku – 100 kg
- Maksymalna długotrwałość lotu – 14 h
- Zasięg łącza danych – 250 km + 150 km

Warunki Konkursu
Nowa nazwa Bezzałogowego Taktycznego Statku Powietrznego zostanie nadana podczas rozpoczynającego się 1 września 2014r. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Każdy może zgłosić 2 nazwy wysyłając je na adres rzecznik@itwl.pl do godziny 10:30 w dniu 29 sierpnia 2014r.

Spośród nadesłanych propozycji Dyrekcja Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wyłoni jedną, która zostanie na stałe przypisana Bezzałogowemu Taktycznemu Statkowi Powietrznemu. Na zwycięzcę czeka nagroda niespodzianka.

Rzecznik Prasowy ITWL
Michał Wąsiewicz

Źródło: ITWL
comments powered by Disqus