Zwycięzcy III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

Zwycięzcy III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym (fot. interwizja.edu.pl)

10 grudnia 2018 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbył się finał III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym. Etap pierwszy olimpiady został przeprowadzony przez internet. Organizatorzy otrzymali 66 zgłoszeń osób, które wyraziły chęć wzięcia udziału w olimpiadzie.

Do drugiego etapu (finału) zakwalifikowało się 32 uczestników. Do ostatecznej rozgrywki przystąpiło 23 uczestników w tym 13 uczniów i studentów. Reprezentowani byli także pracownicy naukowi oraz inżynierowie.

Jury olimpiady wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach: uczeń/student i pozostali uczestnicy.

W kategorii uczeń /student zwyciężyli:
I miejsce – Magdalena Gałek – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie 
II miejsce – Maciej Oleksy – Liceum Ogólnokształcące w Opolu
III miejsce – Justyna  Skrzyńska – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

W kategorii pozostali (dorośli) zwyciężyli:
I miejsce – Mariusz Grabowiecki – Bodzechów woj. Świętokrzyskie       
II miejsce – Paweł Okonowicz – Goleniów  woj. Zachodniopomorskie
III miejsce – Maciej Rękawek – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody ufundowane przez Polską Grupę Zbrojeniową. W nagrodę zostali także zaproszeni na spotkanie z Ministrem Pawłem Solochem – Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Firma LOTAMS zaprosiła wszystkich finalistów do swojej siedziby celem zapoznania się z możliwościami jakie  ta firma oferuje potencjalnym pracownikom.

Organizatorami Olimpiady byli: Portal internetowy www.interwizja.edu.pl, Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej, Naczelna Organizacja Techniczna w Białej Podlaskiej, Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC, Bialskopodlaski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych który użyczył swoich pomieszczeń do rozegrania finału olimpiady.

Patronatem honorowym Olimpiadę objął Paweł Soloch – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Wydarzenie uświetnił występ wokalisty Wojciecha Bardowskiego, który w stroju ułana zaprezentował pieśni wojskowe, legionowe od Pierwszej Brygady zaczynając.

Organizatorzy Olimpiady z Białej Podlaskiej pochwalili się sukcesami polskiego przemysłu lotniczego II Rzeczpospolitej. Ciekawą prezentację Podlaskiej Wytwórni Samolotów funkcjonującej w tym mieście w latach 1924 – 1939, przedstawił Leszek Zieliński z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej.
Gospodarz finału, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zaprezentował finalistom, zaproszonym gościom, organizatorom olimpiady i opiekunom uczniów, film prezentujący dorobek Instytutu.

W pracach jury wzięli udział m.in. gen. bryg. w st. spocz. Ryszard Dębski ITWL – przewodniczący jury, prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – Koordynator PLP, Przewodniczący Rady Głównej Olimpiady, płk dypl. pilot Jan Smolarek – honorowy Prezes Bialskopodlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, płk. dypl. pilot Wiesław Sokołowski – Prezes Bialskopodlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, a także autor pytań  mjr mgr Wojciech Stachowicz.

W wydarzeniu uczestniczył płk Artur Choma – przedstawiciel Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Ministra Pawła Solocha, który odczytał list ministra skierowany do laureatów, organizatorów, uczestników i gospodarzy finału III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym. W liście Minister podkreślił, że Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym wpisuje się znakomicie w Jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecie polskiego lotnictwa i polskiej myśli związanej z lotnictwem.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych reprezentował  dr Jarosław  Sarnecki – z-ca dyrektora Instytutu.
Swoją obecnością zaszczycił finalistów gen. dyw. dr inż. Anatol Czaban wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wcześniej dowódca 61 Pułku Szkolno-Bojowego w Białej Podlaskiej, następnie w latach 2002 – 2003  Z -ca Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, a także pełniący obowiązki Rektora – Komendanta WSOSP, a później Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych.
Naczelną Organizację Techniczną reprezentował mgr inż. Janusz Kowalski oraz mgr inż. Tadeusz Kochanowski, SIMP Biała Podlaska – inż. Henryk Zawistowski a Portal www.interwizja.edu.pl – mgr inż Tadeusz Kucharuk.

Patronatem medialnym olimpiadę objęło 11 tytułów prasowych, internetowych, radia i telewizji.

Finaliści  Olimpiady przyjechali z Dęblina, Stalowej Woli, Radomia, Chrzanowa, Gliwic, Poznania, Lublina, Katowic, Rzeszowa, Opola, Warszawy i Białej Podlaskiej.

Sponsorami olimpiady byli: Polska Grupa Zbrojeniowa, Hemarex i Zamel z Białej Podlaskiej, LOTAMS – Warszawa, NOT z Białej Podlaskiej, Prezydent Miasta Biała Podlaska, ITWL, Red. Nacz. Portalu www.interwizja.edu.pl oraz Podlaska Agencja Consultigowa RECTUS-WOC.

Stały zespół roboczy przygotowujący olimpiadę stanowili: Monika Pawlonka – PAC RECTUS-WOC, Tadeusz Kochanowski RR NOT w Białej Podlaskiej, Grzegorz Sobczak -Red. Nacz. Skrzydlatej Polski, płk dypl. pilot Jan Smolarek, płk dypl. pilot Wiesław Sokołowski, ppłk. Mgr inż. Krzysztof Demczuk, mjr mgr Wojciech Stachowicz, ppłk. Stanisław Pietras, inż. Henryk Zawistowski, mjr. Jerzy Trudzik, mgr Leszek Zieliński, Anna Łęgowik i Izabela Zubko ITWL, oraz mgr inż. Tadeusz Kucharuk – Red. Nacz.  www.interwizja.edu.pl
Istotnego wsparcia zespołowi udzielili profesor Paweł Soroka – Przewodniczący Rady Głównej Olimpiady oraz gen. bryg. w st. spoczynku Ryszard Dębski – ITWL.

Źródło: interwizja.edu.pl
comments powered by Disqus