Sympozjum dot. kwalifikacji wymaganych do objęcia funkcji pierwszego oficera

EmbryRiddleLogo.gif

W dniach 14-17 marca br., w kampusie uniwersytetu lotniczego, Embry-Riddle w Daytona Beach, na Florydzie odbędzie się sympozjum National Training Aircraft 2010, którego przewodnim tematem będzie „Przygotowanie do objęcia funkcji pierwszego oficera w liniach lotniczych.”

„Tegoroczne sympozjum skoncentruje się na kwestii kwalifikacji pierwszego oficera w świetle działań legislacyjnych Kongresu. Zostaną również zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych przez kilka uczelni w zakresie wymogów stawianych osobom zatrudnianym na tym stanowisku” powiedział Tim Brady, dziekan College of Aviation, szkoły która jest sponsorem dorocznego kongresu.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele trzech regionalnych linii lotniczych, którzy w oddzielnych wystąpieniach sprecyzują wymagania jakich pracodawcy oczekują od absolwentów programów kształcenia pilotów. Założeniem warsztatów jest wskazanie Administratorowi FAA i Komitetowi Aviation Rulemaking, kierunku zmian w standardach kwalifikacji i kompetencji kandydatów na pierwszych oficerów.

Przetłumaczono na podstawie artykułu ze strony ganews

 

Źródło: Internet
comments powered by Disqus