Regres benzyny samochodowej na rynku general aviation

Regres benzyny samochodowej na rynku general aviation

Przyznanie benzynie samochodowej STC (uzupełniającego certyfikatu typu) spowodowało, iż stała się ona powszechnie stosowana w samolotach general aviation, a szczególnie w maszynach z silnikami Rotaxa. W ostatnim czasie zanotowano jednak spadek dostępności tego paliwa w małych portach lotniczych.

Na zaistniałą sytuacje miało wpływ kilka czynników. Paliwo zawierające etanol nie może być używane w samolotach, a większość stanów nakazało wprowadzić 10% zawartość tego składnika we wszystkich rodzajach benzyny, co ma związek z rządowym programem subwencji na rozwój biopaliw. Benzyna posiada inne właściwości niż 100LL i przez to potrzebuje odpowiedniego sposobu traktowania. Fakt ten niepokoi prawników i firmy ubezpieczeniowe powodując tym samym, że niektóre lotniska wycofują się ze sprzedaży tego paliwa.

Dodatkowo lotniska, które zakupują benzynę, muszą potwierdzić jej jakość. Paliwo musi być sprawdzane okresowo i zużywane w wyznaczonym przedziale czasowym. Gdy firma paliwowa porówna przychody z generowanymi kosztami, winduje cenę benzyny do poziomu 100LL, co daje nieporównanie wyższą cenę od tej na lokalnych stacjach benzynowych.

W przeszłości w ofercie wielu portów lotniczych były dwa lub nawet trzy rodzaje avgasu. Obecnie niewiele podmiotów stać na przechowywanie dużych ilości paliwa, pomp i zapewnienia odpowiedniego filtrowania, co jest konieczne dla spełnienia wymogów Agencji Ochrony Środowiska (EPA). 94 oktanowe bezołowiowe paliwo lotnicze oparte jest na tych samych komponentach co 100LL, a jedyną różnicą jest niższa liczba oktanów. Szacuje się, że udział avgasu w rynku sektora paliwowego w Stanach Zjednoczonych kształtuje się na poziomie 0.3%.

Tłumaczenie z GA News.

Źródło: Internet
comments powered by Disqus