Pierwszy certyfikowany ośrodek szkolenia operatorów UAV w Polsce

Flytronic

23 stycznia 2014 roku został wpisany do Rejestru podmiotów szkolących, pierwszy ośrodek szkolenia operatorów UAV, firma Flytronic z Gliwic. Rejestr prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Flytronic  to firma działająca w ramach grupy WB, będąca ośrodkiem badawczo-rozwojowym, którego przedsięwzięcia skupiają się wokół systemów rozpoznawczo-obserwacyjnych bazujących na bezzałogowych platformach latających. Badania przemysłowe i prace rozwojowe, prowadzone przez firmę, w zakresie elektroniki, informatyki oraz mechaniki charakteryzują się innowacyjnością na skalę międzynarodową.

Rodzaj i zakres prowadzonych szkoleń

1. Szkolenie do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe - UAVO:

a. z uprawieniem dotyczącym kategorii statku powietrznego -  samolot bezzałogowy (A);
b. z uprawnieniem dotyczącym maksymalnej masy startowej (MTOM) bezzałogowego statku powietrznego - od 7 do 25 kg.

2. Szkolenie do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora - VLOS.
3. Szkolenie do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora - BVLOS.
4. Szkolenie do uzyskania uprawnień instruktora (UAVO) - INS. 

Źródło: Flytronic
comments powered by Disqus