Przejdź do treści
Źródło artykułu

Lotnictwo ogólne - czy jest lepsze określenie?

W czasie ostatniego posiedzenia Podkomisji Izby Lotniczej (House Aviation Subcommittee) dotyczącego postępów związanych z wprowadzaniem systemu zarządzania ruchem lotniczym NextGen, członkowie podkomisji, jak i inne wypowiadające się osoby, stale odnosili się do “latania biznesowego” i “lotnictwa ogólnego. Czym różni się to nazewnictwo i w jaki sposób przyczynia się do publicznego i rządowego rozumienia tego zagadnienia?.

W początkach awiacji, było to po prostu „latanie”. W miarę jak powstawały firmy posiadające maszyny przystosowane do przewozu pasażerów, loty niekomercyjne nazwano “lotnictwem prywatnym”. W okresie drugiej wojny światowej, pojawiły się rządowe próby uziemienia wszelkich samolotów za wyjątkiem maszyn wojskowych i tych należących do linii lotniczych.

Jednak powstałe w tamtym okresie Stowarzyszenie Właścicieli i Pilotów Samolotów (Aircraft Owners and Pilots Association) wywalczyło – zgodnie ze swoim sztandarowym hasłem - “keep ‘em ALL flying”, by latać mogli wszyscy. Dzięki AOPA, powstał Cywilny Patrol Lotniczy (Civil Air Patrol), który realizował wszelkiego rodzaju misje od patrolowania wybrzeża, wypatrywania łodzi podwodnych, lokalizowania pożarów, do świadczenia usług medyczno - ratowniczych.

W tym samym czasie, producenci przemianowali lotnictwo prywatne na użytkowe. Uczyniono to, by zaznaczyć ogromną różnorodność przeznaczenia samolotów. Nazwa “użytkowe” utrzymała się również po zakończeniu wojny. W 1969 roku grupa producentów zmieniła swoją nazwę z Rady Samolotów Użytkowych (Utility Airplane Council), na Stowarzyszenie Producentów Lotnictwa Ogólnego, GAMA (General Aviation Manufacturers Association).

Mimo, że “lotnictwo ogólne” stało się najbardziej popularną nazwą, wprowadzono również inne nazewnictwo typu: osobiste, prywatne, biznesowe. Pojęcie GA najprościej zdefiniować poprzez wskazanie, czym ono nie jest tzn. liniami lotniczymi i lotnictwem wojskowym.

Podczas ostatniego posiedzenia Izby, loty biznesowe uznano za oddzielną kategorię lotnictwa. Wykorzystanie samolotu do różnego rodzaju celów wzrosło do rozmiarów, w których praktycznym może stać się znalezienie dla niego odpowiedniej nazwy i pozwolić innym – tak jak liniom lotniczym i lotnictwu wojskowemu – określić się.

Tłumaczenie z www.generalaviationnews.com

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony