FAA i USDA współpracują w poszukiwaniu alternatyw dla paliw odrzutowych

biopaliwo-kanister

Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) oraz Departament Rolnictwa USA podpisały pięcioletnią umowę dotyczącą współpracy przy opracowywaniu paliwa lotniczego z odpadów rolniczych i leśnych. Program zbada dostępność i potencjał rafinacji paliwa z różnego rodzaju biomas.

"W ramach partnerstwa, agencje połączą swoje doświadczenia w zakresie badań, polityki, analizy i dynamiki sektora transportu lotniczego, w celu oceny dostępności różnego rodzaju surowców, które mogą być przetwarzane przez bio-rafinerie do produkcji paliw odrzutowych", informuje Departament Rolnictwa w notatce prasowej. Obie agencje mają już programy biopaliw, ale liczą, że współpraca skoncentruje się na projektach, które będą korzystne zarówno dla producentów, jak i końcowych użytkowników. Głównym celem programu jest wynalezienie alternatywy dla paliwa odrzutowego. Brak jest natomiast informacji o poszukiwaniach zastępstwa dla 100LL.

Działania tego typu są częścią większej inicjatywy, która ma na celu włączenie obszarów wiejskich na terenie USA w skoordynowane wysiłki, mające zmniejszyć uzależnienie od zagranicznej ropy naftowej lotnictwa komercyjnego i transportu wojskowego.

Administrator FAA, Randy Babbitt powiedział, że porozumienie jest dobre dla przyszłości zarówno lotnictwa, jak i środowiska. "Rozwój i wdrażanie alternatywnych paliw do 2020 r. są kluczowe dla osiągnięcia rozwoju lotnictwa bez wzrostu emisji dwutlenku węgla w tym okresie", powiedział Babbitt.

Tłumaczenie z AvWeb

Źródło: Internet
comments powered by Disqus