BAE Systems podpisało porozumienie z WZL-1

Hawk AJT

BAE Systems i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 podpisały porozumienie (Memorandum of Understanding – MoU), w wyniku którego Oddziałowi WZL-1 w Dęblinie zostaną przekazane kompetencje do przeprowadzania obsługi i remontów samolotów zaawansowanego szkolenia Hawk AJT. Porozumienie wejdzie w życie, jeśli Polska zakupi ten samolot w wyniku trwającego postępowania przetargowego na zintegrowany system szkolenia zaawansowanego.

Podpisanie porozumienia nastąpiło w związku ze złożeniem 2 kwietnia br. przez BAE Systems w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia – agencji Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnej za zakupy uzbrojenia – wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym. Firma BAE Systems zadeklarowała gotowość dostarczenia Polsce najbardziej zaawansowanego systemu szkolenia opartego na najnowszej wersji samolotu Hawk AJT.

Postępowanie obejmuje osiem nowych samolotów szkolenia zaawansowanego wraz z pozostałymi elementami systemu szkolenia, w tym symulatorami, częściami zamiennymi, wyposażeniem naziemnym oraz dokumentacją techniczną.

„BAE Systems ma świadomość, że bezpieczeństwo dostaw i suwerenność operacyjna są dla polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej istotnymi czynnikami w zakupie uzbrojenia. Polska jest dla nas strategicznym rynkiem i jesteśmy gotowi przekazać kompetencje umożliwiające wykonywanie w kraju działań z zakresu obsługi i remontów samolotów Hawk AJT przez cały okres ich eksploatacji. WZL-1 jest dla nas idealnym partnerem dzięki znacznemu doświadczeniu, które posiada w obsłudze samolotów treningowych znajdujących się obecnie na wyposażeniu Sił Powietrznych" – powiedział Phil Hodge, dyrektor BAE Systems ds. rozwoju biznesu w obszarze rozwiązań szkoleniowych.

W ramach porozumienia Oddział WZL-1 w Dęblinie będzie odpowiedzialny za zarządzanie flotą samolotów Hawk AJT, w tym za planowe i nieplanowe czynności obsługowe: obsługę bieżącą (O-level), obsługi okresowe i naprawy (I-level) oraz remonty (D-level). Poprzedzi to wdrożenie w Dęblinie zintegrowanego system zarządzania logistyką oraz przeprowadzenie wymaganych szkoleń dla polskiego personelu naziemnego.

WZL-1 będzie także odpowiedzialne za wdrażanie w przyszłości modyfikacji w polskiej flocie samolotów Hawk AJT.

„Cieszę się, że firma BAE Systems wybrała WZL-1 jako potencjalnego polskiego partnera w zakresie obsługi i napraw samolotów Hawk AJT. Jest to dla nas szansa na uzyskiwanie przez okres 25-30 lat konkretnych przychodów oraz zapewnienie miejsc pracy technikom lotniczym, w tym osobom, które obecnie są odpowiedzialne za obsługę i remonty samolotów treningowych TS-11 Iskra. Poza tym, bliskość wsparcia technicznego będzie także korzystna dla użytkownika samolotów” – powiedział Waldemar Kozicki, Członek Zarządu WZL-1 S.A. oraz Dyrektor Oddziału w Dęblinie.

Zarówno w NATO, jak i poza Sojuszem, Hawk jest wzorem zaawansowanego systemu szkolenia dzięki blisko 1 000 sprzedanych samolotów na całym świecie. Nowa wersja samolotu, Hawk AJT, została wybrana do szkolenia pilotów samolotów bojowych IV i V generacji, takich jak F-16, F/A-18, Gripen, Su-35, Eurofighter Typhoon czy F-35.

Hawk AJT może zapewnić Polsce idealną kombinację dowiedzionych niskich kosztów operacyjnych, korzyści dla polskiego przemysłu, a także platformy zaawansowanego szkolenia o bezkonkurencyjnej reputacji i niskim poziomie ryzyka.

Źródło: BAE Systems

Źródło: Internet
comments powered by Disqus