XV Krajowe Forum Wiropłatowe

XV Krajowe Forum Wiropłatowe - on-line (fot. ilot.lukasiewicz.gov.pl)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa zaprasza na XV Krajowe Forum Wiropłatowe – konferencję naukową i spotkanie osób zainteresowanych tematyką wiropłatów, która odbędzie sie 25 września 2020 r. Instytut podtrzymuje w ten sposób tradycję zapoczątkowaną w 1995 r.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo gości organizatorzy podjęli decyzję, że spotkanie w 2020 roku odbędzie się wirtualne, a uczestnicy wydarzenia pozostaną w kontakcie e-mailowym i/lub telefonicznym. Wymiana opinii i dyskusja toczyć się będzie po otrzymaniu kompletu materiałów konferencyjnych.

Celem Krajowego Forum Wiropłatowego jest stworzenie możliwości prezentacji wyników badań, wymiany informacji o działalności, osiągnięciach i problemach związanych z wiropłatami w Polsce oraz za granicą.

Zgodnie z praktyką sprawdzoną w ramach poprzednich edycji konferencji Instytut oczekuje referatów związanych z szeroko pojętą tematyką śmigłowcową; produkcja, eksploatacja, nadzór, badania, rozwój i szkolenie mogą być tematem prezentacji na konferencji. Organizator przewiduje możliwość przedstawiania referatów przeglądowych, oraz prezentacji wyrobów związanych z techniką śmigłowcową. Zaplanowano również uczestnictwo gości zagranicznych.

Liczba miejsc na Forum nie jest ograniczona. Uczestniczyć w Forum można na dwa sposoby:
• zgłoszenie referatu i po akceptacji Komitetu Naukowego zamieszczenie referatu w materiałach konferencyjnych,
• udział w Forum (bez referatu).

Materiały konferencyjne udostępnione będą wszystkim uczestnikom.

Istnieje możliwość opublikowania referatów prezentowanych na Forum jako publikacji w Kwartalniku Naukowym Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa – Transactions on Aerospace Research.

Zgłoszenia udziału w XV Krajowym Forum Wiropłatowym można dokonać do 25 lipca 2020 r. Do tego dnia można również przesłać jednostronicowe (A4) streszczenie referatu.

Więcej informacji na stronie www.ilot.lukasiewicz.gov.pl

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus