XV Jubileuszowa Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii

XV Jubileuszowa Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii

W dniach 28-29 maja 2015 r. w Ohio State University w Stanach Zjednoczonych po raz piętnasty odbędzie się Polsko–Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Wydarzenie to należy do najbardziej rozpoznawalnych imprez tematycznych na świecie. Konferencja została objęta patronatem przez Ministra Gospodarki, Wicepremiera Janusza Piechocińskiego.

Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki Technologii jest skierowana do decydentów i specjalistów reprezentujących władze, przedstawicieli wyższych uczelni, instytutów badawczych oraz przedsiębiorstw z sektorów związanych z technologiami lotniczymi i kosmicznymi, energetyką i środowiskiem, przemysłem obronnym, technologiami produkcji i materiałowymi.

Celem jubileuszowego spotkania jest wymiana myśli oraz pogłębianie współpracy między polskimi i amerykańskimi partnerami z zakresu innowacyjności oraz wysokich technologii. Konferencja ma na celu określenie kondycji i kierunków rozwoju polsko-amerykańskich relacji w zakresie nauki i technologii, a także wyzwań i problemów związanych z ich realizacją. Jubileusz to czas wspomnień, refleksji, to powrót myślami do ludzi, którzy tworzyli historię tej konferencji. Spotkanie będzie doskonałą okazją do podsumowań i planów na kolejne lata.

Zakres tematyczny:
- Technologie lotnicze i kosmiczne
- Energetyka i Środowisko
- Przemysł Obronny i Bezpieczeństwo
- Technologie produkcji i materiałowe

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:
- George Osypowicz, Prezes Foundation for Innovations Exchange in Science and Technology

Członkowie:
- Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa
- Mike Benzakein, Dyrektor Propulsion and Power Center, The Ohio State University

Termin konferencji - 28-29 maja 2015 r.

Miejsce konferencji:
HILTON COLUMBUS AT EASTON
3900 Chagrin Drive,
Columbus, Ohio, 43219, USA
TEL: +1-614-414-5000
FAX: +1-614-414-5100

Udział w konferencji:
Autorzy, którzy chcą zaprezentować referaty na Konferencji proszeni są o nadsyłanie abstraktów w języku angielskim (maks. 400 słów) w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż do 13 marca  2015 r.

Akceptacja abstraktu zostanie przesłana autorom do 27 marca 2015 r.

Autorzy wygłaszanych w czasie trwania konferencji prezentacji proszeni są o przesłanie prezentacji (w Power Point) w języku angielskim do dnia 8 maja 2015 r.

Termin nadsyłania pełnych tekstów przeznaczonych do publikacji upływa 8 czerwca 2015 r.

Przesłanie pełnych wersji wygłaszanych artykułów jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację w dziewiątym wydaniu „Journal of Polish-American Science and Technology”. Wystąpienia i teksty do publikacji winny być w języku angielskim.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują oraz pokrywają koszty zakwaterowania oraz dojazdu.

Komunikat do pobrania w języku polskim i angielskim.

Więcej informacji na stronie: www.ilot.edu.pl

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus