"Regiony- jako główny beneficjent systemu transportu małymi samolotami”

Instytut Lotnictwa

22 października 2009 roku w Białej Podlaskiej odbędzie się Ogólnopolska Konferencja "Regiony-jako główny beneficjent systemu transportu małymi samolotami".

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów terytorialnych, zarządów lotnisk, aeroklubów, przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w transport lotniczy oraz innych osób zawodowo związanych z transportem.

Patronat honorowy nad konferencją objął Andrzej Czapski – Prezydent Miasta Biała Podlaska.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „System Transportu Małymi Samolotami – analizy i opracowania modelu transportowego (STMS)” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

STMS stanowi zbiór elementów i procesów w skład, którego wchodzą:

  • Małe samoloty 4-19 miejscowe, śmigłowe i odrzutowe oraz system ich obsługi.
  • Małe i duże lotniska i ich infrastruktura.
  • Systemy zarządzania i kontroli ruchu powietrznego.
  • Systemy informatyczne i logistyczne do zarządzania czynnikami procesu transportowego.

Strategicznym celem opracowania i wdrożenia STMS jest zapewnienie szybkiego środka transportu, a przez to zrównoważonego rozwoju regionom oddalonym od głównych szlaków komunikacyjnych.

Konferencja odbędzie się w Auli Studium Celnego w Białej Podlaskiej, przy ul. Warszawskiej 14.

Program Konferencji znajduje się na stronie Instytutu Lotnictwa.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus