Pierwsza nagroda dla polskiego projektu STARLET na CLEAN SKY Forum 2015 w Brukseli

Pierwsza nagroda dla polskiego projektu STARLET na CLEAN SKY Forum 2015 w Brukseli (fot. Thomas Blairon/CleanSky)

W dniu 17.03.2015 r. w Brukseli odbyło się coroczne ogólne spotkanie, z udziałem wszystkich członków i partnerów platformy CLEAN SKY, oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. CLEAN SKY Forum, gromadzące razem w jednym miejscu wszystkie zainteresowane strony europejskiego przemysłu lotniczego i instytucji badawczych pracujących na rzecz lotnictwa, pozwoliło w dyskusjach panelowych na przedstawienie różnych możliwości partnerstwa w tej dziedzinie. Ponadto, omówiono szanse dla zrównoważonego rozwoju lotnictwa i globalne wyzwania stojące w najbliższej przyszłości przed transportem lotniczym.

W ramach CLEAN SKY Forum odbyła się ceremonia wręczenia nagród dla trzech najlepszych projektów zrealizowanych w roku 2015 w ramach platformy CLEAN SKY. Spośród 20 projektów zakwalifikowanych do ostatniej rundy konkursu, pierwszą nagrodę otrzymał, kierowany i wykonywany przez Instytut Lotnictwa projekt STARLET, dotyczący numerycznych i eksperymentalnych badań nad zastosowaniem innowacyjnych urządzeń przepływowych do sterowania obciążeniem skrzydła samolotu.

Zasadniczym osiągnięciem projektu (w oparciu o przeprowadzone badania numeryczne i eksperymentalne), było zaproponowanie trzech różnych urządzeń przepływowych służących do sterowania obciążeniem skrzydła samolotu, a mianowicie:
1. Spoiler przepływowy (Fluidic Spoiler).
2. Zestaw podwójnych dysz wydmuchowych umieszczonych na krawędzi spływu skrzydła (DTEN).
3. „Przeciekające skrzydło” (LEAKY WING).

Przewidywane korzyści wynikające z zastosowania powyższych urządzeń przepływowych:
- Wzrost bezpieczeństwa i komfortu lotu samolotem.
- Zmniejszenie naprężeń i odkształceń struktury skrzydła.
- Możliwość zmniejszenia ciężaru samolotu, a tym samym zmniejszenia jego kosztów eksploatacyjnych.
- Duża szybkość działania proponowanych urządzeń – znacznie wyższa, niż w przypadku klasycznych urządzeń mechanicznych.

Główni wykonawcy projektu: dr inż. Janusz Sznajder (kierownik projektu), dr Wieńczysław Stalewski, dr inż. Andrzej Krzysiak.

Realizacja projektu: zespół pracowników Zakładu Aerodynamiki Instytutu Lotnictwa.

Zdjęcia: Thomas Blairon/CleanSky

Więcej o projekcie STARLET: www.starlet.ilot.edu.pl

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus