Nagrodzono najlepsze prace w Instytucie Lotnictwa

Instytut Lotnictwa

Komisja Konkursowa Instytutu Lotnictwa na posiedzeniu 14 maja 2010 roku, podjęła decyzję o przyznaniu nagród dla autorów najlepszych prac badawczych w roku 2009 wykonanych w Instytucie Lotnictwa. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: prace teoretyczne i teoretyczno-doświadczalne oraz prace aplikacyjne naukowo-badawcze i techniczne.

W pierwszej kategorii główną nagrodę za pracę pt.: „Techniki i technologie rakiet kosmicznych” otrzymał zespół kierowany przez prof. Piotra Wolańskiego. W kategorii drugiej zwyciężyła praca pt.: „Stanowisko do badań elektrycznego układu sterowania kołem przednim”, zespołu kierowanego przez Rafała Kajkę.

Protokół z posiedzenia komisji znajduje się na stronie Instytutu Lotnictwa.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus