Instytut Lotnictwa na wyjeździe studyjnym BalticAirCargoNet w Izraelu

Siedziba firmy Swissairport

Instytut Lotnictwa w Warszawie był reprezentowany na wyjeździe studyjnym uczestników projektu BalticAirCargoNet do Izraela, który miał miejsce między 16 a 17 października 2012. Spotkania, prezentacje i szkolenia odbywały się między innymi w w siedzibach firm Swissport i Lotan. Biorący udział w spotkaniu naukowcy zapoznali się z metodologią i podejściem do kontroli bezpieczeństwa towarów w Izraelu.

Izrael jest krajem szczególnie narażonym na potencjalne zagrożenia terrorystyczne, wobec czego kontrola bezpieczeństwa towarów ma wysoki priorytet. Kierownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w firmach zajmujących się kontrolą są zatrudniani w porozumieniu z przedstawicielami rządu i szkoleni w celu zapewnienia ich wysokiej kompetencji i lojalności. W codziennej praktyce kontrole zapobiegają działalności przestępczej takiej jak przemyt broni czy narkotyków a próby działań terrorystycznych należą do rzadkości. W kontrolowanych przesyłkach zdarzają się podejrzane przedmioty, np. telefony komórkowe w paczce z ziołami, które mogą być próbami testowania efektywności kontroli.

W Izraelu kontrola towarów, zresztą podobnie jak pasażerów, oparta jest na profilowaniu. Nietypowe lub drogie trasy wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo próby przemytu. Odpowiednie oprogramowanie pomagające wskazać nietypowe przesyłki.

Dzięki udziałowi w wyjeździe studyjnym uczestnicy projektu BalticAirCargoNet zyskali nowe doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa towarowego transportu lotniczego, które pozwolą na zapewnienie najwyższych jego standardów dla rozwiązań opracowywanych w ramach projektu.
 

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus