Przejdź do treści
Źródło artykułu

Instytut Lotnictwa – aktualności

Na stronie Instytutu Lotnictwa opublikowane zostały informacje dotyczące zakończenia realizacji dwóch projektów, współpracy z firmą Pipistrel oraz dotyczące próby ultralekkiego śmigłowca H3 EasyFlyerSport, które przedstawiamy poniżej.

Próby ultralekkiego śmigłowca H3 EasyFlyerSport

Próby wykonano na potrzeby procesu certyfikacji wg wymagań przepisów EASA CS-VLR / BCAR-VLH / FAR27 w zakresie wytrzymałości konstrukcji.

Dowody na zgodność z odpowiednimi przepisami uzyskano w trakcie realizacji prób głównych elementów struktury, takich jak:

• Łopaty wirnika głównego wraz z piastą
• Struktura kadłuba
• Struktura ogona wraz ze statecznikiem poziomym
• Układy sterowania
• Podwozie

Wyniki badań zostaną przedstawione przez firmę DYNALI organom hiszpańskiego i niemieckiego nadzoru lotniczego (CAA), w celu uzyskania certyfikatów umożliwiających sprzedaż swojego produktu w tych krajach.


Udana współpraca z firmą Pipistrel

W Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji przeprowadzono naziemne próby rezonansowe samolotu Virus SW 121 wyprodukowanego przez słoweńską firmę Pipistrel. Na podstawie wyników tych badań przeprowadzono również numeryczną analizę flatterową samolotu oraz obliczono masy wyważające powierzchnie sterowe.

Wykonanie tych testów i analiz pozwoliło producentowi na przeprowadzenie badań flatterowych samolotu w locie.

18 kwietnia 2016 roku samolot uzyskał od EASA pełny Certyfikat Typu w kategorii CS-LSA.

www.pipistrel.si


Zakończenie realizacji Projektu „Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła”

W dniu 22 marca 2016 roku kierownik projektu – dr inż. Antoni Niepokólczycki otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informację, że wniosek o płatność końcową został zaakceptowany, co zgodnie z umową o dofinansowanie (§8 pkt. 10), równoznaczne jest z uznaniem, że zrealizowany został pełen zakres rzeczowy i finansowy projektu. Projekt „Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.1, od 1 lipca 2013 r., do 30 listopada 2015 r., (umowa nr POIG.01.03.01-14-03712).

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Opracowano metodykę pomiarów charakterystyk aerodynamicznych profili, metodykę badań próbek konstrukcyjnych oraz metodykę badań flatterowych zgodnie z wymaganiami przepisów CS-22.
2. Opracowane zostały modele profili szybowcowych, które posłużyły do przeprowadzenia eksperymentalnych badań podstawowych charakterystyk aerodynamicznych w tunelach aerodynamicznych Ø1,5m i Ø5m.
3. Opracowano technologię wykonania kesonu i dźwigara.
4. Wykonano 10 próbek do badań (5 próbek skrzydeł o różnych profilach do badań w tunelu aerodynamicznym, 2 próbki kesonu oraz 3 próbki dźwigara o różnym udziale zbrojenia w przekroju poprzecznym przeznaczonych do badań wytrzymałościowych).
5. Przeprowadzono eksperymentalne badania aerodynamiczne i wytrzymałościowe różnych wariantów konstrukcyjnych szybowca.
6. Przeprowadzono analizę efektywności kosztowej budowy szybowca, na podstawie której wytypowany został najlepszy wariant konstrukcyjny do zastosowania w budowie prototypu szybowca.
7. Zbudowano prototyp szybowca.
8. Wyznaczono częstotliwości i postaci drgań własnych szybowca podczas prób rezonansowych oraz przeprowadzono próbę statyczną szybowca.

Podstawowe parametry szybowca:
• Rozpiętość: 13 450 mm
• Długość: 6 460 mm
• Wysokość: 1 224 mm
• Prędkość minimalna: 65 km/h
• Prędkość dopuszczalna: 270 km/h
• Doskonałość: 43 / 95-105 km/h
• Współczynniki obciążeń dop.: +5,3/-2,65
• Obciążenie powierzchni: 27-55 kg/m2
• Powierzchnia skrzydeł: 7,0 m2
• Wydłużenie: 26
• Masa: 135 kg
• Maksymalna masa startowa: 385 kg
• Najmniejsza prędkość opadania: 0,51 m/s przy 72 km/h (35 kg/m2)
• Prędkość opadania przy 175-199 km/h (33-55 kg/m2): 2,0 m/s


Zakończenie realizacji projektu „Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie”

W dniu 8 kwietnia 2016 roku, kierownik projektu – dr inż. Antoni Niepokólczycki otrzymał od Instytucji Wdrażającej informację, że zatwierdzony został wniosek o płatność końcową, co zgodnie z umową o dofinansowanie (§7 pkt. 9), równoznaczne jest z uznaniem, że zrealizowany został pełen zakres rzeczowy i finansowy projektu.

Projekt „Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.2, od 1 lipca 2012 r., do 31 grudnia 2015 r., (umowa nr UDA-POIG.01.03.02-14-045/11-02).

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Wykonano analizę europejskiego raportu z poszukiwań sporządzonego dla europejskiego zgłoszenia patentowego EP11461543.8 „A method for in-flight assessment of freedom from flutter of an airplane”;

2. Utrzymano w mocy zgłoszenie patentowe do Europejskiego Urzędu Patentowego, złożono wniosek o badanie rozwiązania, dokonano obowiązujących opłat urzędowych, opracowywano odpowiedzi na zarzuty i wątpliwości EUP, dokonano ostatecznych wymaganych uzupełnień, uzyskano patent europejski obowiązujący w następujących krajach: Holandia, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Czechy, Rumunia, Szwajcaria, Austria i Polska;

3. Przeprowadzono walidację patentu europejskiego w następujących krajach: Holandia, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Czechy, Rumunia, Szwajcaria, Austria i Polska;

4. Opracowano zgłoszenie do USPTO, dokonano zgłoszenia, opracowano odpowiedzi na zarzuty urzędu, uzyskano patent amerykański;

5. Opracowano zgłoszenie do kanadyjskiego urzędu patentowego, dokonano zgłoszenia, opracowano odpowiedzi na zarzuty urzędu, uzyskano patent kanadyjski;

6. Opracowano i wydrukowano w języku angielskim broszurę informacyjną opisującą metodę będącą przedmiotem ochrony patentowej, wraz z ofertą Instytutu Lotnictwa dotyczącą pełnej analizy flatterowej zawierającej próby dowodowe w locie wykorzystujące nową metodę;

7. Przeprowadzono badanie czystości patentowej na obszar UE, US i CA rozwiązania „A method for in-flight assessment of freedom from flutter of an airplane”.

W wyniku realizacji projektu „Nabycie praw ochrony własności przemysłowej metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie”, dla wynalazku A Method for In-flight Assessment of Freedom from Flutter of an Airplane uzyskano:

• Patent europejski nr EP 2 604 522 B1, data publikacji: 12 sierpnia 2015;
• Patent kanadyjski nr CA 2 798 644, data publikacji: 10 listopada 2015;
• Patent amerykański nr US 9 183 180 B2, data publikacji: 10 listopada 2015.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony