Spotkanie grupy roboczej NATO FSWG

NATO Standardization Office

W dniach 25-27.09.2018 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie grupy roboczej NATO Flight Safety Working Group (FSWG).

Tegoroczne spotkanie realizowano po raz 50-ty i odbywało się w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie, a uroczyście otworzył je Szef Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów płk dypl. pil. Robert Cierniak.

W spotkaniu uczestniczyło 39 przedstawicieli z 21 krajów. Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów reprezentowali: ppłk Grzegorz Pietraszkiewicz i ppłk Karol Budniak. Co jednak zasługuje na podkreślenie w organizacji tak ważnego przedsięwzięcia brali udział także inni oficerowie i pracownicy RON Inspektoratu.

Spotkania FSWG odbywają się raz w roku i są organizowane kolejno przez poszczególne kraje uczestniczące. Polska powinna być organizatorem takiego posiedzenia w połowie 2020 r., jednak w obliczu braku możliwości realizacji spotkania przez partnera francuskiego, podjęła się roli państwa gospodarza w bieżącym roku. Planowane na 2020 rok spotkanie w Polsce odbędzie się w innym kraju. Organizacja spotkania w Polsce spotkała się z bardzo pozytywną reakcją krajów członkowskich NATO, z uwagi na możliwość zapewnienia ciągłości prac grupy.

W pierwszej części spotkania dokonano wymiany doświadczeń poprzez prezentację zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa lotów oraz wniosków z badań zdarzeń lotniczych.

W części zasadniczej omówiono aktualną treść dokumentów normatywnych NATO w obszarze bezpieczeństwa lotów oraz zgłoszone do nich zmiany. Najwyższy priorytet nadano pracom nad nowym kształtem dokumentu STANAG 3531, dotyczącego zasad badania zdarzeń lotniczych z udziałem dwóch lub więcej krajów.

Ponadto zaprezentowano inicjatywę utworzenia przez 6 krajów europejskiej komisji badania zdarzeń lotniczych (European Safety Investigation Board) jako wynik doświadczeń z badania katastrofy zaistniałej podczas ćwiczeń TLP w Hiszpanii w 2015 roku.

Wizyta niemal 40 gości z ponad dwudziestu krajów stanowiła także doskonałą okazję do promocji Polski jak i 100-lecia Lotnictwa Polskiego.

Kolejne spotkanie FSWG odbędzie się w Paryżu (Francja), w 2019 roku.


(fot. Iwona Ohde)

Źródło: Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów
comments powered by Disqus