IBL MON: Kontynuacja współpracy polsko-amerykańskiej

Wizyta przedstawicieli USA (fot. inspektoratmonbl.wp.mil.pl)

Dnia 22 grudnia 2015 r. Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów gościł przedstawicieli USA: Col Warrena Barlowa – Szefa Biura Współpracy Obronnej, Lt Col Erica Tramela – Attaché Sił Powietrznych (obaj z ambasady USA) oraz Lt Col Jasona Repaka – dowódcę amerykańskiego komponentu lotniczego w Polsce.

Wizyta stanowiła kontynuację współpracy rozpoczętej spotkaniem z przedstawicielami oddziału bezpieczeństwa lotów dowództwa amerykańskich sił powietrznych w Europie w lipcu ubiegłego roku. Wizyta miała charakter roboczy i obejmowała przedstawienie gościom systemu bezpieczeństwa lotów funkcjonującego w polskim lotnictwie wojskowym, definicji zagrożeń BL oraz sposobów ich zgłaszania i późniejszego badania – w myśl obowiązujących przepisów. Szczególną uwagę zwrócono na dokumenty normujące badanie zdarzeń lotniczych obcych statków powietrznych, dyskutując nad obszarami wymagającymi wspólnych ustaleń polsko-amerykańskich.

W efekcie rozmów ustalono potrzebę kolejnego spotkania, na którym przedyskutowany ma zostać sposób zawarcia zapisów o wspólnym badaniu zdarzeń lotniczych oraz sposób wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu zdarzenia lotniczego na amerykańskim statku powietrznym w Polsce.

R.S.

Źródło: Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów
comments powered by Disqus