60. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów (fot. inspektoratmonbl.wp.mil.pl)

Dnia 6 marca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyła się 60. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP, w której uczestniczyła kierownicza kadra Sił Zbrojnych RP oraz zaproszeni goście. Ministra Obrony Narodowej reprezentował Podsekretarz Stanu Marek Łapiński. Na konferencję przybyli miedzy innymi: przedstawiciele BBN, Rektor-Komendant WSOSP, przedstawiciele Departamentów MON oraz dyrektorzy: Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji.

Gospodarzem Konferencji, w imieniu Szefa Sztabu Generalnego, był jego I zastępca – gen. broni Michał Sikora, a Szef Inspektoratu MON ds. BL płk dypl. pil. Robert Cierniak był odpowiedzialnym za koordynację całości przedsięwzięć związanych z jej organizacją. Tematem przewodnim Konferencji było: „Proaktywne działanie dowódcy fundamentem funkcjonowania systemu bezpieczeństwa lotów”. Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonał gen. broni Michał Sikora.

Podczas wystąpień uczestnicy konferencji poruszali kwestie związane z realizacją zadań lotniczych, szkoleń oraz doświadczeń ze współdziałania z komponentami państw sojuszniczych w kraju i zagranicą pod kątem wypracowanych rozwiązań minimalizujących powstawanie zagrożeń w działalności lotniczej.

Dowódca Generalny RSZ generał broni Jarosław Mika podkreślił istotną rolę poszczególnych dowódców w kreowaniu i utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa realizowanych zadań lotniczych oraz prawidłowego wykorzystania posiadanych zasobów podczas organizacji systemu ratownictwa lotniczego.

Obrady 60. Konferencji Bezpieczeństwa Lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych RP podsumował gen. broni Michał Sikora, wskazując obszary wymagające wzmożonej uwagi oraz stawiając zadania ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa lotów w bieżącym roku szkoleniowym.

R.S.

Źródło: Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów
comments powered by Disqus