144. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Sił Powietrznych Europy

144. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Sił Powietrznych Europy

W dniach 5-10 czerwca 2016 r. w Edynburgu odbyła się 144. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Sił Powietrznych Europy. Wzięło w niej udział 40 przedstawicieli z 27 krajów. Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów reprezentowali: płk dypl. pil. Cezary Wiśniewski, płk rez. pil. Paweł Kowalczyk oraz mjr Karol Budniak.

Tematem przewodnim był „Pomiar działania systemów bezpieczeństwa lotów", w ramach którego każdy kraj przedstawił własny punkt widzenia. Dyskusja ujawniła trudności we wskazaniu obiektywnych czynników pomiaru bezpieczeństwa lotów, a często i niezasadność ich określania.

Wymiana doświadczeń i możliwość spotkania szefów instytucji, odpowiedzialnych w poszczególnych krajach za kształtowanie programów bezpieczeństwa lotów, jest celem tej organizowanej raz w roku konferencji.

Źródło: Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów
comments powered by Disqus