Wprowadzenie całorocznej koordynacji w Porcie Lotniczym Kraków

Port Lotniczy Kraków - widok na płytę postojową, samolot i terminal (fot. fotoair.com.pl)

W związku z obserwowanymi przekroczeniami przepustowości portu lotniczego w szczytach operacyjnych oraz prognozowanymi wartościami godzin szczytowych w kolejnych sezonach lotów, Kraków Airport zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) o wprowadzenie całorocznej koordynacji rozkładów na krakowskim lotnisku.

Dotychczas Kraków Airport pozostawał na tzw. 1 poziomie zarządzania rozkładem, a więc operujące linie mogły planować swoje połączenia bez dodatkowych konsultacji w zakresie występujących w związku z lotami szczytami operacyjnymi. 18 września ULC podjął decyzję o wyznaczeniu Portu Lotniczego Kraków-Balice jako całorocznie koordynowanego (poziom 3) od kolejnego letniego sezonu lotów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla lotnisk z koordynowanym rozkładem powoływany jest zewnętrzny podmiot – koordynator rozkładów, do którego linie zobowiązane są zgłaszać swoje plany lotów. Na podstawie określonych wcześniej parametrów przepustowości, wynikających z przeprowadzonej wcześniej w tym zakresie analizy ,koordynator akceptuje rozkład lub informuje przewoźnika o możliwych innych czasach operacji ze względu na osiągnięte już wypełnienie przepustowości w danym okresie. Przewoźnicy mają obowiązek stosowania się do decyzji koordynatora, a bez otrzymania zgody na loty (tzw. sloty) nie mogą wykonywać operacji.

Koordynator rozkładów Kraków Airport zostanie wyłoniony w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.


(fot. fotoair.com.pl)

Funkcjonowanie koordynacji rozkładów lotów nie eliminuje opóźnień rejsów, które wpływać mogą na zmiany maksymalnej liczby podróżnych lub operacji występujących w określonym przedziale czasowym, pomimo pierwotnego zaplanowania ich w zgodnie z przyjętymi parametrami przepustowości.

Koordynacja rozkładów lotów powinna być rozwiązaniem tymczasowym, wprowadzanym do czasu osiągnięcia przepustowości lotniska pozwalającej na płynną obsługę spodziewanego ruchu. Podniesienie przepustowości może nastąpić np. dzięki rozbudowie portu lotniczego lub uruchomieniu nowych elementów infrastruktury, a rewizja nadanego dla lotniska poziomu zarządzania rozkładem lotów nastąpić może przed każdym sezonem lotów.

Kraków Airport będzie trzecim lotniskiem w Polsce, dla którego wprowadzona została koordynacja. Obecnie całoroczna koordynacja rozkładów lotów ma miejsce na lotnisku Chopina w Warszawie (WAW) oraz w godzinach nocnych na lotnisku w Poznaniu (POZ).

Źródło: Port Lotniczy Kraków
comments powered by Disqus