Warunki wykonywania operacji lotniczych do/z Wielkiej Brytanii w przypadku tzw. twardego Brexitu (Aktualizacja)

Brexit w lotnictwie, fot. internationalairportreview.com

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż stosownie do treści art. 191 ust. 1 oraz art. 192 a ust. 1 ustawy Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1183) polscy przewoźnicy lotniczy oraz wspólnotowi przewoźnicy lotniczy w rozumieniu Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mogą wykonywać regularne przewozy lotnicze na trasach lub obszarach między Rzeczpospolitą Polską, a państwem trzecim po uzyskaniu stosownego upoważnienia wydanego przez Prezesa ULC. Wniosek o wydanie upoważnienia powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia regularnego przewozu.

Obecnie na forum unijnym trwają prace nad treścią przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Ostateczny kształt ww. przepisów nie jest jeszcze znany, ale mogą one mieć wpływ na sposób i konieczność rozpatrywania ww. wniosków przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Niemniej jednak w celu uniknięcia sytuacji, w której przewoźnik polski lub wspólnotowy nie posiadałby wymaganego upoważnienia po dniu 29 marca 2019r., Prezes ULC poinformował o możliwości składania wniosków o wydanie upoważnienia na wykonywanie regularnych przewozów na trasach lub obszarach do Wielkiej Brytanii w celu uniknięcia zakłóceń w wykonywaniu operacji lotniczych mogących wystąpić z powodu braku stosownego upoważnienia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania wniosków zamieszczone są na stronie:
www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/przew%C3%B3z-lotniczy/upowaznienia-dla-polskch-przewoznikow

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z Wydziałem Przewozów Lotniczych Departamentu Rynku Transportu Lotniczego:
e-mail: trafficrights@ulc.gov.pl
tel.: +48 22 520 73 09

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus