Szkolenia z prawa lotniczego

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego, poprzez swoje Centrum Szkoleniowe, rozpoczął prowadzenie szkoleń z zakresu znajomości prawa lotniczego.

Najważniejszym celem tych szkoleń jest propagowanie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego rzetelnej i zweryfikowanej wiedzy z zakresu europejskich przepisów lotniczych wśród personelu organizacji obsługowych, organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu oraz organizacji szkoleniowych, głównie w obszarze lotnictwa ogólnego. Szkolenia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści ULC.

Szacunkowy koszt dwudniowego (12h) szkolenia wynosi 850 zł. Szkolenia odbywają się w terminach sobotnio-niedzielnych w Centrum Szkoleniowym ULC w Warszawie róg ul. Łuckiej i Żelaznej. Aktualny harmonogram szkoleń obejmuje szkolenia zaplanowane do końca 2008 roku. W miarę potrzeb będą uruchamiane kolejne edycje szkoleń. Szkolenia odbywają się w formie prezentacji PowerPoint, warsztatów oraz dyskusji. Każdy uczestnik otrzymuje drukowane materiały szkoleniowe wraz z płytą CD zawierającą materiały pomocnicze oraz Certyfikat ukończenia kursu.

Koordynatorem szkoleń jest p. Jolanta Jasińska ( jjasinska@ulc.gov.pl ) Naczelnik Wydziału Szkolenia ULC. Wszelkie pytania w zakresie tematyki kursów oraz dostępności miejsc należy kierować bezpośrednio do niej.

Dla zorganizowanych grup powyżej 12 osób istnieje możliwość zorganizowania szkolenia poza siedzibą ULC również poza Warszawą, w miejscu i terminie wskazanym przez zainteresowanych. W takim przypadku za wynajem sali, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz zaplecza technicznego odpowiada organizator, istnieje natomiast możliwość negocjacji ceny szkolenia.

Wykaz szkoleń dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus