Sieć organizacji szkoleniowych ECAC

ECAC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego (ECAC) w celu wspierania współpracy pomiędzy organizacjami szkoleniowymi w Europie oraz podnoszenia jakości szkoleń z zakresu lotnictwa cywilnego – zamierza decyzją Dyrektorów Generalnych (DGCA/136, 17 maja 2011) utworzyć Sieć Organizacji Szkoleniowych Państw Członkowskich ECAC (ECAC Network of Training Organisations).

W związku z powyższym Urząd Lotnictwa Cywilnego zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości przystąpienia do ww. programu przez kierowaną przez Państwa organizację szkoleniową. Organizacja szkoleniowa starająca się o przystąpienie do Sieci Organizacji Szkoleniowych Państw Członkowskich ECAC powinna zostać zgłoszona przez państwo członkowskie ECAC oraz musi spełniać kryteria wymienione w Terms of Reference (patrz poniżej).

W przypadku, gdyby Państwa organizacja szkoleniowa te kryteria spełniała – prosimy o przesłanie dokumentów wymienionych w rozdziale Application Procedures, zawartym w Terms of Reference, (z wyjątkiem dokumentu wymienionego w punkcie ostatnim) do dnia 1 września 2011 r.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą pocztową:
Wydział Szkoleń Urzędu Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
na fax: 022.520.74.02
lub elektronicznie: mmazan@ulc.gov.pl.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus