Przejdź do treści
EASA
Źródło artykułu

Propozycje przepisów EASA w zakresie AIS/AIM

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zostały opublikowane propozycje przepisów dotyczące zapewniania Służby Informacji Lotniczej (AIS) oraz Zarządzania Informacją Lotniczą (AIM), które docelowo będą stanowić załączniki do nowego rozporządzenia EASA w sprawie wspólnych wymagań dla instytucji zapewniających służby lub realizujących nadzór w zakresie zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej (ATM/ANS).

Propozycje przepisów (NPA 2016-02) dostępne są pod następującym linkiem: www.easa.europa.eu

Ewentualne uwagi i propozycje zmian należy zgłaszać bezpośrednio do EASA stosując narzędzie opracowane w tym celu przez Agencję o nazwie CRT (comment-response tool) dostępne pod adresem: www.hub.easa.europa.eu/crt/

Termin nadsyłania uwag/propozycji mija z końcem sierpnia 2016 roku.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony