Promesa dla Sochaczewa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC wydał promesę zezwolenia na założenie lotniska cywilnego w Sochaczewie.

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia wystąpił w 2008 r. do Prezesa ULC Prezes Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Sochaczew.

Okres ważności promesy został ustalony na okres 36 miesięcy ze względu na konieczność pozyskania terenów pod przyszła budowę lotniska oraz wykonania nowych pomiarów geodezyjnych, w oparciu o które zostaną zidentyfikowane przeszkody lotnicze.

Promesa jest zapewnieniem, iż po spełnieniu wymogów wnikających z ustawy Prawo lotnicze, otrzymujący ją podmiot otrzyma zezwolenie na założenie lotniska.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus