Konsultacje projektu regulacji prawnej w sprawie "Remote Tower"

Zdalna wieża kontroli Saab

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała informację o konsultacjach projektu regulacji prawnej (Notice of Proposed Amendment – NPA) dotyczącej wymogów technicznych, proceduralnych i operacyjnych dla zdalnej wieży „remote tower”. Celem regulacji jest zwiększenie bezpieczeństwa i ujednolicenie standardów wdrożenia tej koncepcji przez Państwa Członkowskie UE.

NPA zawiera również zaktualizowane akceptowalne metody spełniania wymagań (Acceptable Means of Compliance – AMC) oraz wytyczne (Guidance Material – GM) do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego.

EASA umożliwia zgłaszanie uwag do projektu poprzez stronę internetową: www.easa.europa.eu

Ostateczny termin przesyłania komentarzy został wyznaczony na dzień  3 kwietnia 2018 roku.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus