Konsultacje KE dot. badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym

Komisja Europejska

Otwarte konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w sprawie funkcjonowania rozporządzenia 996/2010 dotyczącego badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im.

Od samego początku komercyjnych przewozów lotniczych, wypadki lotnicze i poważne incydenty lotnicze były badane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotniczego. Badanie zdarzeń lotniczych pozwala zrozumieć ich przyczyny techniczne, operacyjne i ludzkie oraz zadecydować o koniecznych usprawnieniach w systemie bezpieczeństwa lotniczego.

Pomimo bardzo dobrego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa w Europie, stale musimy pozostawać czujni i doskonalić nasze zrozumienie słabości systemu. Należy podjąć wszelkie działania w celu zmniejszenia liczby wypadków i incydentów lotniczych oraz zapewnić publiczne zaufanie do transportu lotniczego. Promowanie perfekcji w dziedzinie badania wypadków i incydentów lotniczych w lotnictwie cywilnym, a tym samym zapobieganie przyszłym wypadkom było podstawowym celem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im.

Niniejsze rozporządzenie opiera się na międzynarodowych zobowiązaniach określonych w Konwencji Chicagowskiej, które wymagają by każde państwo utworzyło niezależną krajową organizację badania zdarzeń lotniczych, której jedynym celem jest zapobieganie wypadkom i incydentom, a nie ustalenie winnych. Rozporządzenie to określa również postępowanie dotyczące informacji poufnych zgodnie z zasadą Just Culture oraz informowania i udzielania pomocy ofiarom i ich bliskim.

W celu zapewnienie równego, wysokiego poziomu badania zdarzeń lotniczych w całej Europie, Rozporządzenie 996/2010 wymaga by krajowe instytucje badania zdarzeń i incydentów lotniczych wymieniały się najlepszymi praktykami i danymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz wzajemnie się wspierały.

W obecnej chwili Komisja Europejska ocenia niniejsze rozporządzenie oraz przeprowadza konsultacje z udziałem zainteresowanych podmiotów i organizacji krajowych państw członkowskich. Celem tego przedsięwzięcia jest zebranie informacji, na podstawie których zostanie opracowany raport i przedstawiony pod koniec 2017 r.

W związku z tym prosimy wszystkich Państwa zaangażowanych w badanie zdarzeń lotniczych w Waszych organizacjach o wzięcie udziału w otwartych konsultacjach publicznych poprzez wypełnienie poniższego formularza.

Formularz konsultacji publicznych – otwórz

Więcej informacji na stronie: www.kontrola-ruchu-lotniczego.com

Źródło: kontrola-ruchu-lotniczego.com
comments powered by Disqus